Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Optimalisatie van het gebruik van de Veiligheidsmonitor, ontwikkeling van een Mini-Monitor, een complementaire module en methoden voor afname van enquêtes

Onderzoeksproject AG/GG/104 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse bevolkingsbevraging, waarbij DGS/DSB (Federale Politie) verantwoordelijk is voor de realisatie, de verwerking en de verspreiding ervan.

De opiniepeiling bereikt een bevolking van +/- 30 000 personen (federale steekproef : 6 000, lokale steekproeven : 24 000)
De monitor bevraagt de volgende thema’s:
- onveiligheid (buurtproblemen, onveiligheidsgevoel, slachtofferschap n.a.v. verschillende soorten delicten)
- opinie over de werking van politiediensten (contactname, registratiegraad van klachten, aangeboden bescherming, aanwezigheid, toegankelijkheid van de diensten, …)
- preventieve beschermingsmaatregelen die door burgers genomen worden

De ingezamelde gegevens hebben, complementair aan andere gegevens, zowel op lokaal als supra-lokaal en federaal niveau een grote waarde. De bekomen gegevens zijn cruciaal in het opstellen van veiligheidsdiagnoses op gemeentelijk vlak en spelen een rol in de oriëntatie en evaluatie van het preventiebeleid, gevoerd via onder meer de veiligheids- en preventiecontracten en de drugsplannen. Bovendien zijn de gegevens een grote hulp bij de bepaling van de krachtlijnen van de Zonale Veiligheidsplannen (politiezones), net als bij het opstellen en evalueren van het Nationaal Veiligheidsplan op federaal (NVP) niveau.
De resultaten van de federale bevolkingsenquête « Veiligheidsmonitor » met daarbij vergelijkingen in de tijd (eveneens cijfers per regio, type gemeente, categorie van politiezone) zijn toegankelijk voor het publiek via cd-rom of via de internetsite van de Federale Politie.

De behoefte is kenbaar gemaakt om de afname van en de exploitatiemogelijkheden voor de veiligheidsmonitor te optimaliseren en dat vooral op lokaal niveau, zonder dat de geografische vergelijkbaarheid of de analyse van de trends doorheen de jaren hierdoor in het gedrang komt.
Het is natuurlijk van groot belang om over juiste informatie te beschikken betreffende de beste methoden voor het afnemen van enquêtes, zou zal het onderzoek toelaten om per geval een eigen methodologie te bepalen in functie van het type vragenlijst, de doelgroep en de beoogde objectieven, de steekproefgrootte en de beschikbare middelen (budget, personeel).


Documentatie :

Optimalisatie van het gebruik van de veiligheidsmonitor, ontwikkeling van een Mini-monitor, een complementaire module en methoden voor afname van enquêtes : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1686)
[Om te downloaden

Optimalisatie van het gebruik van de veiligheidsmonitor, ontwikkeling van een Mini-monitor, een complementaire module en methoden voor afname van enquêtes : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1687)
[Om te downloaden

Optimalisation de l’utilisation du Moniteur de sécurité, développement d’un Mini-moniteur, d’un module complémentaire et de méthodes d’exécution des enquêtes : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1688)
[Om te downloaden

Optimizing the use of the security monitoring scheme, developing a mini-monitoring scheme, a complementary module and methods for implementing the schemes : summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1689)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid