Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Het samenstellen van een paneldatabase voor longitudinaal onderzoek in de schoot van de RVA

Onderzoeksproject AG/GG/108 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Deze database dient gebaseerd te zijn op trajecten die oorspronkelijk uitkeringsgerechtigden van de RVA gedurende een lange periode (5 à 10 jaar) doorlopen.

Om deze database ten volle te kunnen benutten dient ook een verbinding gelegd met andere organismen via de kruispuntbank om de uitstroom naar andere organismen en naar andere sociale toestanden te kunnen registreren (RIZIV, RSZ-LATG, RVP en de andere organismen waarover het databestand “Datawarehouse Arbeidsmarkt” beschikt). In die zin is het dus een instellingsoverschrijdend project, maar iedere instelling wil vanuit haar eigen doelstellingen onderzoek doen. Bijgevolg dient de RVA zelf een representatief staal op te bouwen en te onderhouden.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid