Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Invoering van de ISCO-codering in de gegevens van de zelfstandigen en actualisering RSVZ-beroepencodering. Analyse van jobmobiliteit en sectorale mobiliteit binnen de zelfstandigen

Onderzoeksproject AG/GG/113 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

De Volkstelling 91 en de socio-economische enquête data 2001 bevatten een indeling van de zelfstandigen volgens de ISCO-beroepennomenclatuur. Binnen dit Agora-project zou een statistische indeling uitgewerkt worden van zelfstandigen naar ISCO-code op basis van de resultaten van de socio-economische enquête 2001. Er zou rond toekenning ISCO-codes ook een toekenningsmethodiek uitgewerkt worden die vergelijkbaar is met de NACE-toekenningsmethodiek. Dit zou toelaten voortaan ook de zelfstandigen statistisch in te delen volgens een internationaal vergelijkbare beroepencodering.

Binnen dit project zullen we eveneens een link laten uitwerken tussen de ISCO-code en de vernieuwde CBS-code (Centraal Bureau voor de Statistiek, Nederland), die meer accuraat een aantal nieuwe beroepsgroepen integreert in haar codering.

De resultaten van de ISCO-toekenning en de verschuivingen inzake beroepen binnen het zelfstandigensegment over de periode 1995-2001 zullen ook gerapporteerd worden.


Documentatie :

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid