Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Valorisatie datawarehouse « Arbeidsongevallen » (AcciTrav)

Onderzoeksproject AG/HH/113 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Het project heeft tot doel de informatie over de verschillende aspecten van de arbeidsongevallenproblematiek te verbeteren. Dit project kadert binnen de algemene opdracht van de instelling, die erin bestaat actief bij te dragen tot de optimale werking van de arbeidsongevallensector.
Met het oog op het verbeteren van de informatie over arbeidsongevallen wenst dit project een ‘datawarehouse arbeidsongevallen’ uit te bouwen dat moet toestaan:

-de ongevallenpreventie te verbeteren door een betere kennis te verwerven over de manier waarop de ongevallen gebeuren en over de oorzaken ervan;
-na te gaan in hoeverre de toepassing van de arbeidsongevallenwet beantwoordt aan de daarbij nagestreefde doelstellingen, namelijk het herstel van het slachtoffer, zijn/haar wedertewerkstelling, alsook de vergoeding van het economisch verlies;
-beslissingen te nemen rond aanpassingen van de arbeidsongevallenwetgeving;
-de statistieken waarover het Fonds beschikt ter beschikking te stellen van overheidsinstellingen, van onderzoekers en van het ruime publiek (dit via het ontwikkelen van basisstatistieken die via de website consulteerbaar zouden zijn)

Om dit doel te bereiken zal binnen dit project nagegaan worden hoe de bestaande gegevens beter kunnen gevaloriseerd doch ook hoe andere gegevens van buiten de instelling zelf (dus buiten het kader van vergoeding en preventie van arbeidsongevallen) dit uit te bouwen datawarehouse arbeidsongevallen zouden kunnen verrijken. In dat kader zal de inbreng van het datawarehouse «arbeidsmarkt» van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bv. zeer waardevol kunnen zijn.


Documentatie :

Valorisatie van het datawarehouse "Arbeidsongevallen" : synthese    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1719)
[Om te downloaden

Valorisation de la datawarehouse "Accidents du travail" : synthèse    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1720)
[Om te downloaden

Development of the datawarehouse "Accidents at work" : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1804)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid