Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Microcensus 2006

Onderzoeksproject AG/HH/117 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (Nationaal Instituut voor de Statistiek) organiseerde in 1846 de eerste « Algemene Volkstelling ». Nadien kregen de tellingen een steeds meer wetenschappelijk karakter, en volgden ze elkaar op met intervallen van zowat tien jaar. Vandaag bepaalt niet langer de census maar het Rijksregister het officiële bevolkingscijfer, maar de census is nog steeds de belangrijkste bron van socio-economische informatie in ons land.

Voor de toekomst zal de klassieke telling op basis van vragenlijsten vervangen worden door een raadpleging van administratieve bronnen. Daarmee treedt België in de voetstappen van een toenemend aantal landen die er naar Scandinavisch voorbeeld in geslaagd zijn een kostefficiënt alternatief voor de census te ontwikkelen door nauw samen te werken met de administraties.

Het project Microcensus 2006 past in de wetenschappelijke voorbereiding van deze overgang. De essentie is het organiseren van een eerste administratieve proefcensus op basis van een 20%-steekproef van de populatie. Opgenomen in het AGORA-programma van de POD-Wetenschapsbeleid is Microcensus 2006 een samenwerkingsverband tussen de Belgische statistiekinstelling en een viertal universitaire onderzoeksteams. In het kader van dit project zullen de komende jaren administratieve gegevens m.b.t. onderwijs, arbeid, huisvesting, demografie en de andere klassieke censusthema’s verzameld, geanalyseerd en gevaloriseerd worden. Langs die weg worden de praktische, organisatorische en methodogische aspecten van de overgang naar een census op basis van registergegevens onderzocht.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid