Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Databank kwaliteitszorg verpleegkundigen (Quali-NURS)

Onderzoeksproject AG/HH/123 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Wereldwijd is er een toenemend aantal studies dat de relatie onderzoekt tussen verpleegkundige personeelsinzet (aantal en kwalificatiegraad) en kwaliteit van zorg. De resultaten van deze studies tonen aan dat er voldoende evidentie is om aan te nemen dat een hogere verpleegkundige personeelsinzet gerelateerd is aan een betere kwaliteit van zorg. De meerderheid van deze studies gebeurt retrospectief via het onderzoek van administratieve gegevens. Via de Minimale Verpleegkundige Gegevens (MVG) en de Minimale Klinische Gegevens (MKG) beschikt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over twee administratieve databanken die gelijkaardig onderzoek in de Belgische setting mogelijk maken.

Om de relatie tussen de verpleegkundige personeelsinzet en de kwaliteit van zorg zichtbaar te kunnen maken dienen er twee types van indicatoren ontwikkeld te worden. Een eerste set van indicatoren betreft het niveau van verpleegkundige personeelsinzet. Een tweede set indicatoren moet het mogelijk maken de kwaliteit van zorg te meten. Het ontwikkelen van de indicatoren bestaat uit twee fases. In een eerste fase worden de indicatoren geselecteerd op basis van wetenschappelijke criteria. Hiertoe wordt een initiële lijst van indicatoren opgesteld op basis van een systematisch literatuuronderzoek. Deze lijst zal worden voorgelegd aan een internationaal panel met experts op dit studiedomein ter beoordeling van de inhoudsvaliditeit. In een tweede fase worden de geselecteerde indicatoren vertaald naar de context van de Belgische databanken via een nationaal panel met experts. De indicatoren i.v.m. verpleegkundige personeelsinzet zullen worden afgeleid uit MVG. De indicatoren i.v.m. kwaliteit van zorg zullen worden afgeleid via MKG.

Een feedback-tool wordt ontwikkeld om informatie te genereren over beide indicator types. De tool wordt zodanig opgebouwd dat de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu deze informatie on-line ter beschikking kan stellen. Ziekenhuizen zullen via een beveiligde login hun gegevens kunnen benchmarken.


Documentatie :

Projet Base de données qualité des soins infirmiers (Quali-NURS) : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1768)
[Om te downloaden

Databank kwaliteitszorg verpleegkundigen (Quali-NURS) : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1769)
[Om te downloaden

Project Database quality of nursing (Quali-NURS) : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1770)
[Om te downloaden

Bibliografische referenties :

Benchmarking nurse staffing levels: the development of a nationwide feedback tool  Van den Heede, K., Diya, L., Lesaffre, E., Vleugels, A., Sermeus, W. Blackwell Publishing Ltd, 04/2008 

Nurse staffing and patient outcomes in Belgian acute hospitals: Cross-sectional analysis of aministrative data  Van den Heede, K., Sermeus, W., Diya, L., Clarke, S. P., Lesaffre, E., Vleugels, A., Aiken, L. H. International Journal of Nursing Studies - Elsevier, 2008 

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid