Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Databank « Milieucriminaliteit » (EcoCrim)

Onderzoeksproject AG/HH/124 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Het Belgisch milieustrafrecht kenmerkt zich door een panoplie van regelgevingen en strafbaarstellingen. Immers, de handhaving van milieustrafrecht bevindt zich op verschillende bevoegdheidsniveaus (federaal, gewestelijk en gemeentelijk). Het kluwen van regelgevingen is noch door de potentiële overtreders, noch door de handhavende instanties makkelijk te ontwarren. De diversiteit van de materie, gekoppeld aan de afwezigheid van een uniform vervolgingsbeleid, leidt daarenboven tot opmerkelijke verschillen in de handhaving (zowel op strafrechtelijk vlak als op het vlak van de administratieve afhandeling). Het gevaar voor shopping door (potentiële) overtreders van de milieuwetgeving is dan ook niet te veronachtzamen.

Een databank vormt het antwoord op de gesignaleerde intransparantie en diversiteit: de creatie van een databank beoogt een toegankelijk instrument te vormen waarin op overzichtelijke wijze milieumisdrijven -en sancties, beperkt tot het onderzoeksdomein afval, zullen worden opgenomen. Tevens zal een methodologie worden uitgewerkt met het oog op het actualiseren van de opgenomen data.


Documentatie :

Base de données "ECOLEX" : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1657)
[Om te downloaden

Databank "ECOLEX" : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1658)
[Om te downloaden

"ECOLEX" Database : final report    Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1659)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid