Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Databank "Klachten" (GenderClaim)

Onderzoeksproject AG/HH/126 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Dhr.  DE TRE Guy - Universiteit Gent (UGent)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/9/2005-28/2/2007
  • Mevr.  DEMOOR Marysa - Universiteit Gent (UGent)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/9/2005-28/2/2007

Beschrijving :

Het project “Databank ‘klachten’” beoogt de ontwikkeling van een databank voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Deze databank heeft tot doel de behandeling van klachten en de rapportering ervan aan de overheden, te ondersteunen. De databank wordt opgebouwd in beide landstalen en moet een hulpmiddel zijn voor de registratie, conservatie en verwerking van klachten rond directe of indirecte discriminatie op basis van het geslacht –hierbij inbegrepen transseksualiteit–, pesterijen (als die verband houden met het geslacht van het slachtoffer) en ongewenst seksueel gedrag, welke onder de bevoegdheid van het instituut vallen.

De te ontwikkelen databank zal het ondermeer mogelijk maken om:

• de klachten op een meer rationele en doeltreffende manier te behandelen;
• de basis te vormen voor het jaarverslag (voorzien door de wet); op basis van de geregistreerde gegevens, zal het Instituut kunnen beschikken over een systematisch overzicht van het aantal klachten, de geografische verdeling, de aard van de klacht, de fasen van de behandeling, het doorverwijzen en de afsluiting van de dossiers;
• de discriminaties in de samenleving beter aan te tonen en te verhelpen;
• vergelijkbare indicatoren in te voeren op Europees en internationaal niveau;
• nuttige informatie te verstrekken aan personen en instellingen die onderzoek verrichten (sociologisch, juridisch of ander) naar de evolutie van de gelijkheid van mannen en vrouwen in België.


Documentatie :

Databank GenderClaim : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1667)
[Om te downloaden

Base de données GenderClaim : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1668)
[Om te downloaden

Databank GenderClaim : final report    Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1669)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid