Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Een explorerende analyse van de gezondheidsenquête 2004 voor de populatie van de 65-plussers (HS65+)

Onderzoeksproject AG/II/130 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Het onderzoeksproject HIS65+ heeft tot doel op basis van de resultaten van de Gezondheidsenquête 2004 voor personen van 65 jaar en ouder een set van gezondheidsindicatoren te ontwikkelen, de mogelijkheden van de gezondheidsenquête als bron van planningsinformatie voor de ouderenzorg te exploreren, onderzoeksbehoeften te identificeren en concrete voorstellen voor verder onderzoek te formuleren.

Vijf analysethema’s zullen uitgediept worden:

1. Risicofactoren voor gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen
2. Invloed van sociaal-economische kenmerken op zorggebruik
3. Effect van ruimtelijke aanbodskenmerken op zorggebruik,
4. Ontwikkelen van instrumenten voor de geriatrische praktijk
5. Ontwikkelen van instrumenten voor de planningspraktijk.

Op basis van een screening van analyses van gezondheidsenquêtes en ouderensurveys in andere Europese landen en de resultaten van focusgroepsgesprekken worden bijkomende analysevoorstellen uitgewerkt. Eén thema wordt geselecteerd voor uitvoering als pilootproject.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid