Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Een voorbereidende studie met het oog op het complementeren van het gezondheidsinformatiesysteem met gegevens vanuit een dynamisch levensloopperspectief (HIS :Health Information System)

Onderzoeksproject AG/II/131 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Prof. dr.  LEVEQUE Alain - Université Libre de Bruxelles (ULB)
    Coördinator van het project
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/9/2006-31/8/2007

Beschrijving :

Het project heeft tot doel het gezondheidsinformatiesysteem te versterken door een bijzondere aandacht te geven aan longitudinale studies. De analyse van longitudinale gegevens moet de studie van de veranderingen toelaten die de mensen hebben meegemaakt om beter de reeks gebeurtenissen te begrijpen die tot een goede of slechte gezondheid leiden. In het algemeen stellen de longitudinale studies een rijker en ingewikkelder portret vast van de moeilijkheden die de ontwikkeling van de personen belemmeren. Het project heeft tot doel een te strategie te bepalen om het bestaande informatiesysteem met longitudinale gegevens aan te vullen. De ontwikkeling van een overlangs vooruitzicht vereist een specifieke benadering van het beleid en van het gebruik van de gegevens.


Documentatie :

Etude préparatoire en vue de compléter le système d'informations sur la santé au moyen de données provenant d'une perspective longitudinale dynamique : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1871)
[Om te downloaden

Preparative study in order to supplement the health information system by means of longitudinal data : summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1872)
[Om te downloaden

Etude préparatoire en vue de compléter le système d'informations sur la santé au moyen de données provenant d'une perspective longitudinale dynamique : rapport final  Coppieters, Y. - Bezelmans, C. - Levêque, A.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1798)
[Om te downloaden

Voorbereidende studie met doel het gezondheidsinformatiesysteem te vervolledigen door middel van anonieme gegevens geput uit een langdurig perspectief : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1870)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid