Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Tijdsbudgetenquête en gezinsbudgetenquête (Time&Budget)

Onderzoeksproject AG/II/133 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • M.  GLORIEUX Ignace - Vrije Universiteit Brussel (VUB)
    Coördinator van het project
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/10/2006-31/12/2007

Beschrijving :

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie verzamelt in de periode tussen 1 januari 2005 en 31 december 2005 tijdsbudgetgegevens volgens de Eurostat-richtlijnen bij ongeveer 4000 huishoudens.

Deze tijdsbudgetenquête is gekoppeld aan de gezinsbudgetenquête. De 4000 huishoudens participeren eerst aan de gezinsbudgetenquête (noteren hun inkomsten en uitgaven) en vullen achteraf een individuele agenda in over hun tijdsbesteding.
De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie voerde reeds een tijdsbudgetonderzoek uit in 1999. De huishoudbudgetenquête wordt sinds 1995 continu afgenomen.

Dit project maakt gebruik van het feit dat dezelfde huishoudens deelnemen aan de twee enquêtes. Daardoor kan voor het eerst de tijdsbesteding van Belgische huishoudens in verband gebracht worden met hun uitgavenpatroon. Daartoe moeten vooreerst de gegevens uit de tijdsbudgetenquête van 2005 ontsloten en geanalyseerd worden. Vervolgens dient een koppeling met de gegevens uit de huishoudbudgetgegevens gemaakt te worden.

Bijkomend moeten de gegevens uit de enquête van 2005 ingepast worden in de ‘Harmonised Time Use Survey Database’ van Eurostat teneinde internationale vergelijking mogelijk te maken.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid