Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Plaatsing van kinderen en armoede

Onderzoeksproject AG/II/136 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

 • Prof. dr.  DE BIE Maria - Universiteit Gent (UGent)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2006-31/3/2009
 • Mme  RAVIER-DELENS Isabelle - Université Catholique de Louvain (UCL)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2006-31/3/2009
 • Mevr.  WILLEMS Sara - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2006-31/3/2009
 • Dhr.  ROSSEEL Yves - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2006-31/3/2009

Beschrijving :

In dit project is een databestand gecreëerd dat een zicht geeft op de socio-economische achtergrond van kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met een maatregel binnen de bijzondere jeugdbijstand. Worden kinderen en jongeren uit arme gezinnen meer geconfronteerd worden met dergelijke maatregelen dan andere kinderen en jongeren? Met dit project wordt tevens de basis gelegd voor longitudinaal onderzoek, waarbij nagegaan wordt wat de socio-economische situatie is van deze kinderen en jongeren op volwassen leeftijd. In welke mate heeft het aanbod van de bijzondere jeugdbijstand de betrokken kinderen en jongeren kansen gegeven in hun verder leven? Deze informatie wordt verkregen door gegevens van de databank ‘datawarehouse arbeidsmarkt’ van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te koppelen aan de registratiesystemen van de verschillende afdelingen ‘bijzondere jeugdbijstand’. Welke variabelen het best geschikt zijn om de socio-economische achtergrond van de betrokken kinderen en jongeren te omschrijven, op welke manier dit materiaal kan worden verwerkt, en op welke manier er longitudinaal onderzoek op basis van het materiaal kan worden verricht.? Het project zal aan deze vragen een antwoord bieden. De ontwikkeling van het project gebeurt in overleg en dialoog met alle betrokken actoren: armenverenigingen, administraties, instellingen en wetenschappers. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen het ‘Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting’ en de drie Gemeenschappen; een samenwerking die kadert in het ‘Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid’.


Documentatie :

Plaatsing van kinderen en armoede : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2296)
[Om te downloaden

Placement des enfants et pauvreté : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2297)
[Om te downloaden

Placement of children and poverty : summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2298)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid