Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Analyse van de sociale verkiezingen (ELSOC)

Onderzoeksproject AG/JJ/140 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Prof. dr.  VAN GYES Guy - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
    Coördinator van het project
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/10/2007-31/3/2009

Beschrijving :

Sociale verkiezingen zijn een zéér belangrijk democratisch moment in het Belgisch sociaal overlegmodel. De uitbouw en de versterking van dit overlegmodel is een essentiële taak van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Bijgevolg moeten de cijfers sociale verkiezingen altijd met de nodige kwaliteit ter beschikking worden gesteld. In dit kader is recentelijk beleidsmatig sterk de nood aangevoeld de vorm, inhoud en analyse van deze data sociale verkiezingen te verbeteren.

De opdracht van het project, uitgevoerd door HIVA-K.U.Leuven, bestaat erin om een gebruiksvriendelijker valorisatie van de databestanden sociale verkiezingen te voorzien en trendanalyses uit te voeren. De uitvoering gebeurt in 4 fasen, te weten:

- Dataoptimalisatie per sociale verkiezingen: data editing (detectie en correctie van fouten) en data imputatie (het opvangen van ontbrekende of onbruikbare gegevens);

- Geïntegreerde databank: a) Koppeling van gegevens en creatie van dezelfde basisvariabelen per sociale verkiezingen; b) Harmonisatie van achtergrondvariablelen; c) Technische archivering; d) Meta-data beschrijving en gebruikersgids;

- Ontwikkeling van een nieuw presentatieformat: gestructureerde inbreng van indicatoren met betrekking tot het democratisch verloop (omvang, keuzemogelijkheden, gelijk stemgewicht; ontwikkelen van een web-applicatie om tabellen op te vragen);

- Trendanalyse als eindrapport: op basis van de geoptimaliseerde bestanden en het nieuwe presentatie-format wordt een trendanalyse gemaakt als nieuwe start van de officiële rapportering.


Documentatie :

58 kaarsjes voor het sociale overlegmodel. Sociale verkiezingen van 1950 tot 2008 : onderzoeksrapport    Brussel : Federaal Wetenschapbeleid, 2011 (SP2251)
[Om te downloaden

58 bougies pour le modèle de concertation sociale. Les élections sociales de 1950 à 2008 : rapport de recherche    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2252)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid