Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Integratie van VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG in het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming (FAVOR)

Onderzoeksproject AG/JJ/143 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Prof. dr.  SELS Luc - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/9/2007-31/8/2009
  • Prof. dr.  DESMAREZ Pierre - Université Libre de Bruxelles (ULB)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/9/2007-31/8/2009

Beschrijving :

De opname van de gegevens afkomstig van de bemiddelingsdiensten VDAB-BGDA-FOREM-ADG in het “Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming". Hierbij wordt gestreefd naar een verdere uitbouw van de datawarehouse opdat beter kan worden ingegaan op de nood aan informatie vanwege het beleid en de onderzoekswereld m.b.t. socio-economische materies. De betrokken gegevens zijn: de categorie werkzoekende (volgens de RVA-nomenclatuur), de gedane studie (hoogste niveau), de werkloosheidsduur (volgens de RVA-nomenclatuur), de NISgemeentecode, de beroepscode en de bron van de gegevens (VDAB, FOREM, BGDA of ADG).

. Een optimale integratie vereist een sterke inhoudelijke afstemming van de betrokken variabelen en gehanteerde classificaties. Bij deze harmoniseringsoefening zullen we maximaal rekening houden met de functionele behoeften van de instellingen enerzijds en met de logica en structuur van het bestaande datawarehouse anderzijds. Voor de twee variabelen ‘hoogste studieniveau’ en ‘beroepscode’ zoeken we eveneens afstemming met de internationaal gehanteerde classificaties.

Voor de onderzoeksinstellingen resulteert dit in:
- Een methode voor de periodieke integratie van de gegevens van VDAB/FOREM/BGDA/ADG in het DWH AM & SB rekening houdend met de logica en structuur van het DWH AM & SB.
- Documentatiefiches van de weerhouden variabelen en de gebruikte nomenclaturen volgens de structuur die werd uitgewerkt in het Agora project metadata en uitbouw van het Datawarehouse AM&SB (AG/01/115)
- Format voor nomenclatuur / afgeleide variabelen / basistoepassingen in het kader van het DWH AM & SB rekening houdend met de nieuw geïntegreerde gegevens van VDAB/FOREM/BGDA/ADG.

Voor de openbare instellingen resulteert dit in:
- Documentatie van de gegevens en de verwerking in de eigen databanken.
- Handleiding over de harmoniseringsoefeningen die werden uitgevoerd binnen het kader van dit project.
- Operationele databank in functie van periodieke levering van gegevens aan het DWH AM & SB.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid