Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Opstellen monitoring van de effecten van klimaatverandering op leefmilieu – gezondheid (MCS)

Onderzoeksproject AG/JJ/146 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

 • Prof. dr.  VAN OYEN Herman - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2008-30/9/2009
 • M.  DISPAS Marc - Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochimie (CODA)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2008-30/9/2009
 • Dhr.  VAN DER STEDE Yves - Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochimie (CODA)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2008-30/9/2009
 • Mevr.  VAN NIEUWENHUYSE AN - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2008-30/9/2009

Beschrijving :

De laatste jaren is er een wetenschappelijke consensus bereikt, die stelt dat de klimaatsverandering een feit is en hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt wordt door humane activiteiten (IPCC 2007). Veel onduidelijkheid is er echter nog over de gevolgen van het fenomeen, de snelheid van progressie, de grootte van het probleem, de duur en de impact.

Het doel van dit project is een matrix te ontwikkelen die de volgende indicatoren inhoudt :
a) indicatoren die de mogelijke impact van klimaatverandering op de menselijke gezondheid weerspiegelen
b) indicatoren die de mogelijke impact van klimaatverandering op de gezondheid van de dieren weerspiegelen
c) milieu- indicatoren en indicatoren van klimaatverandering die (mogelijks) gerelateerd zijn met deze uitkomsten

In een eerste fase wordt een inventarisatie uitgevoerd van de mogelijke effecten van klimaatverandering op de gezondheid van de mens en van de dieren door middel van een literatuurstudie, gebaseerd op recente wetenschappelijke literatuur en rapporten van het Internationaal Panel omtrent Klimaatveranderingen (IPCC), WHO, Europa,…en door experten advies. Deze inventaris omvat een preliminaire lijst van indicatoren die de monitoring van directe en indirecte effecten van de klimaatsverandering op de gezondheid toelaten.
Een rapport over de mogelijke effecten van de klimaatsverandering op de gezondheid van mens en dier en de preliminaire lijst van indicatoren wordt gepresenteerd tijdens een workshop op 31 maart 2009.

Het tweede deel van het project heeft tot doel een inventaris te maken van de beschikbare bronnen om de monitoring van de indicatoren toe te laten. De identificatie van de actoren (instituten, administraties,…) die data kunnen aanleveren, de identificatie van initiatieven die geïntegreerd kunnen worden, de aspecten mbt kosten, beschikbaarheid, … maken deel uit van deze inventaris. Bovendien worden ‘gaps ‘ geïdentificeerd. De lijst van indicatoren zal in worden geïntegreerd in een Europese en Internationale context om zo vergelijkbaar mogelijk te werken.

Een derde fase bestaat in de beschrijving van de verkregen datasets (oplijsten van de variabelen,…) en het bepalen van prioriteiten voor indicatoren die opgevolgd zouden moeten worden of voor dewelke data zouden moeten verzameld worden. Deze prioritisering zal gebeuren a.h.v. objectieve criteria (wetenschappelijke basis, begrijpelijk, beleidsrelevant).

De resultaten van het project worden gepresenteerd in een internationale workshop.


Documentatie :

Climate change and health : final report    Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2172)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid