Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

eGov Monitor – A monitor for measuring eGovernment progress (EGOV MONITOR)

Onderzoeksproject AG/JJ/147 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Dr.  VERLEYE Gino - Universiteit Gent (UGent)
    Coördinator van het project
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/11/2008-30/11/2008

Beschrijving :

Fedict heeft een tool ontwikkeld die "eGov Monitor" wordt genoemd. Het betreft een instrument voor monitoring en meting over lange termijn dat de voorwaarden voor realisatie, kwaliteit, verspreiding en gebruik van de diensten voor elektronische administratie in België in kaart wil brengen. Deze tool werd ontwikkeld op basis van de volgende elementen: Europese benchmarks zoals I2010 en het Europese meetkader eGEP (http://www.rso.it/egep), internationale "best practices", relevante Belgische onderzoeken (ICT-onderzoeken bij gezinnen en bedrijven, gerealiseerd door de FOD Economie, AD Statistiek en Economische Informatie), alsook de door Fedict zelf gerealiseerde "Fed-eView/Administration" en "Fed-eView/Citizen" analyses (meer details over deze twee analyses op http://www.epractice.eu/cases/FedeViewA en http://www.epractice.eu/cases/FedeViewC).

Het conceptueel kader van de “eGov Monitor” bevat ongeveer 150 indicatoren die gestructureerd zijn in vijf thematische domeinen (gaande van contextvariabelen die een voorwaarde zijn om tot gebruik van e-government te komen tot en met de impact van dat gebruik voor de gebruikers) en drie groepen gebruikers (administraties, burgers en bedrijven).

Een dashboard dat gegevens van verschillende partijen samenbrengt …

In 2009 wordt het conceptueel kader, met steun van de POD Wetenschapsbeleid (Agora-programma), vertaald in een operationeel dashboard. Dit dashboard zal vervolgens stelselmatig verrijkt worden met gegevens en data die verzameld worden door Fedict in samenwerking met andere federale administraties en beleidsniveaus. Deze samenwerking is noodzakelijk om diverse reeksen van data op hun juistheid te controleren en om een zicht te krijgen rond welke indicatoren nog data verzameld moeten worden.

… en bruikbaar is voor iedereen!

De meerderheid van de indicatoren van het dashboard zullen publiekelijk verspreid worden. Iedereen – administraties, de wetenschappelijke wereld, het brede publiek – zal de mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot betrouwbare data, welke actueel zijn en gecombineerd kunnen worden met andere gegevens. Op die manier krijgt men een accuraat beeld van de ontwikkeling en evolutie van e-government in België, in tal van toepassingsdomeinen.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid