Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Databank "Klachten" (EQUALITYCLAIM)

Onderzoeksproject AG/JJ/148 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Prof. dr.  DESMAREZ Pierre - Université Libre de Bruxelles (ULB)
    Coördinator van het project
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/10/2008-31/3/2009

Beschrijving :

Het EqualityClaim project heeft als doel de implementatie van een nieuw dossier beheer systeem van beheer van individuele meldingen (infovragen, advies, meldingen) rond de criteria die in de anti-discriminatie wetgeving worden opgelegd, te begeleiden vanuit wetenschappelijk oogpunt (datacollectie voor wetenschappelijk onderzoek, internationale rapportering).

De doelstelling van het project is tweeledig: enerzijds de wettelijke criteria van discriminatiegronden (leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst) integreren in het nieuwe dossierbeheersysteem van individuele meldingen.
Anderzijds heeft het ten doel een praktisch en efficiënt beheersinstrument te ontwikkelen en de analyse van de gegevens mogelijk te maken door zowel interne (Lokale Meldpunten, het CGKR) en externe gebruikers (nationale en internationale instellingen, onderzoekers-, rechtsgeleerden, parlementariërs, netwerken enz) om een stand van zaken te geven in verband met de discriminatie in de samenleving.

Het project EqualityClaim zal dus de nadruk leggen op drie voornaamste aspecten: de ontwikkeling van een dossier beheer systeem van de database van individuele meldingen, de toegankelijkheid van deze databank voor de verschillende lokale meldpunten en de toegang tot de geanonimiseerde gegevens aan externe gebruikers.

Het 1ste luik zal een stand van zaken opleveren wat betreft de bestaande anti-discriminatie Europese databanken en de Belgische databank aftoetsen aan de internationale eisen en standaarden. Bij aanvang van het project wordt hiervoor een internationaal seminarie georganiseerd. Dit luik voorziet eveneens het onderzoek naar de evolutie van de wetgeving inzake bestrijding van de discriminatie en bescherming van het privé-leven.

Het 2de luik bestaat uit de opvolging van de implementatie van het nieuwe dossier beheer systeem en de onderliggende databank (CRM) dat door een externe consulent in mei 2009 wordt opgeleverd. De technische bijstand bestaat uit het bijsturen van het dossier beheer systeem met betrekking tot het optimaliseren van het invoerformulier voor een individuele melding, de aanpassing en de verbetering van het formulier in functie van de problemen en de behoeften van de gebruikers.

Het 3de luik zal op de toegankelijkheid van de databank meldingen toezien voor interne en externe gebruikers. De interne gebruikers zijn de lokale meldpunten discriminatie die aan het Centrum door een samenwerkingsakkoord zullen verbonden worden. Het gaat om verenigingen, vakbonden, integratiecentra, sociale inspectie, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen enz die dossiers opmaken en indien nodig naar het Centrum doorsturen. De externe gebruikers zijn de onderzoeksinstellingen, internationale, parlementaire instellingen, advocaten, magistraten enz. Op basis van de wetgeving op de bescherming van het privé-leven, zal een voorstel van procedure hoe de geanonimiseerde gegevens voor statistisch onderzoek zullen toegankelijk gemaakt kunnen worden, opgemaakt worden.

Het 4de luik zal de documenten die het project en zijn voornaamste resultaten beschrijven, verspreiden aan een breed publiek die hiervoor interesse hebben vanuit hun eigen achtergrond met datacollectie rond discriminatiemeldingen.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid