Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Inleiding van de strafstatistieken (INSTAP)

Onderzoeksproject AG/JJ/149 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

 • Prof. dr.  ROUSSEAUX Xavier - Université Catholique de Louvain (UCL)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2008-30/9/2009
 • Prof. dr.  LOBET-MARIS Claire - Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2008-30/9/2009
 • Prof. dr.  HAINAUT Jean-Luc - Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2008-30/9/2009

Beschrijving :

INSTAP is een project dat gefinancierd wordt door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van haar AGORA programma. Gepland voor een tijdsduur van twee jaar, stelt het zich in eerste instantie tot doel het geheel van de sinds 1830 gepubliceerde Belgische gerechtelijke statistieken te integreren in Quetelet.net, een toepassing die binnen een voorafgaand federaal project werd ontwikkeld. Quetelet.net mondde in 2008 uit in de voorstelling van een software prototype dat het toelaat de statistische gegevens te ontsluiten en verspreiden, rekening houdend met hun evolutie doorheen de tijd. Aan de afloop van het project was een steekproef van dertig jaren ingevoerd met het oog op het uittesten en voorstellen van de toepassing.

De eerste fase van het INSTAP project is exclusief toegespitst op de laatste statistieken, die onder elektronische vorm zijn gepubliceerd. Om deze data op te nemen, dient het prototype eerst te worden uitgebreid met een module die de overdracht van elektronische tabellen toelaat (pdf, xls, doc, etc.) zonder dat de cijfergegevens handmatig heringevoerd dienen te worden. De tweede fase zal zich vervolgens richten op de resterende 135 jaren die nog niet werden behandeld, waarbij op dezelfde manier tewerk zal worden gegaan zoals reeds voor Quetelet.net gebeurde. Gedurende deze twee fazen zal de software bovendien verder geoptimaliseerd en uitgetest worden, om een maximale afstemming op de behoeften van de gebruikers te garanderen.

Dit project, aangestuurd door het Federaal Wetenschapsbeleid, de FOD Justitie en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), wordt uitgevoerd binnen een pluridisciplinair interuniversitair samenwerkingsverband : het Centre d’histoire du droit et de la justice (CHDJ) van de UCL, het Laboratoire d’ingénierie des bases de données (LIBD) en de Cellule interfacultaire de Technology Assessment (CITA) van de FUNDP.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid