Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Monitoring Markten en Sectoren (MMS)

Onderzoeksproject AG/JJ/151 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

 • Prof. dr.  EYCKMANS Johan - Economische Hogeschool St-Aloysius (EHSAL)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/9/2008-30/6/2011
 • Prof. dr.  VERBOVEN Frank - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/9/2008-30/6/2011

Beschrijving :

Het MMS project (AG/00/151) wordt gefinancierd door de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid . Het project is gestart op 15/12/2008 en eindigt op 01/04/2011. Het MMS project is onderdeel van het permanente AGORA programma van de Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. AGORA beoogt het verbeteren en valoriseren van socio-economische databanken van federale overheidsinstanties.

Het MMS project in het bijzonder heeft als doel om het de gegevens opgeslagen in het nieuwe data warehouse dat momenteel door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie opgezet wordt, te ontsluiten en te gebruiken voor beleidsondersteuning en wetenschappelijk onderzoek.

De finale doelstellingen van het MMS-project zijn, ten eerste, om de afdeling Sector en Markt Monitoring van de FOD Economie te helpen om een omvattend instrument te ontwikkelen om sectoren en markten te identificeren die niet goed functioneren als gevolg van bijvoorbeeld misbruik van markt macht door marktpartijen. Ten tweede beoogt het MMS project om een toolbox te ontwikkelen voor diepgaande analyse van potentiële “probleem markten”. Het MMS Project zal verder bouwen op studies die in binnen- en buitenland hieromtrent reeds warden gedaan.

De belangrijkste referentiepunten hierbij zijn:

- Empirical indicators for market investigations (Office of Fair Trading, 2004)
- DG ECFIN’s methodology for product market and sector monitoring (European Commission, 2007) , welke een piloot studie voor België door de FOD Economie omvat.

In vergelijking met deze bestaande studies zal het MMS-project additionele indicatoren identificeren die met de beschikbare databronnen waarover de FOD Economie beschikt, kunnen geïmplementeerd worden. Ook zal een ‘decision logic’ ontwikkeld worden die moet toelaten de beschikbare indicatoren op wetenschappelijk verantwoorde wijze met elkaar in verband te brengen en daaruit indicaties voor misbruik van marktmacht te destilleren..

Partners in het MMS-project zijn de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (de financier), de FOD Economie (de opdrachtgever, contact persoon mevr. Maria-Caterina Bramati)) en de academische onderzoeksploeg. Deze laatste is samengesteld uit de volgende personen:

- Hogeschool-Universiteit Brussel HUB:
Johan Eyckmans (coördinator), Stijn Kelchtermans, Kristien Coucke, Annabel Sels, Stijn Vanormelingen
- K.U.Leuven: Frank Verboven
- Universiteit Tilburg (Nederland): Catherine Schaumans
- ECORYS (Nederland): Marcel Canoy
- Een junior onderzoeker en een senior onderzoeker.


Documentatie :

Monitoring of Markets and Sectors MMS Project : final report    Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2403)
[Om te downloaden

Samenvatting AGORA-MMS project : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2404)
[Om te downloaden

Résumé AGORA-MMS projet : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2405)
[Om te downloaden

Summary AGORA-MMS project : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2406)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid