Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Online databank voor een virtueel informatieplatform inzake octrooilicenties (PATLICINFO)

Onderzoeksproject AG/KK/153 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

 • M.  REMICHE Bernard - Université Catholique de Louvain (UCL)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2009-28/2/2012
 • Mme  DUPLAT Valérie - Université Catholique de Louvain (UCL)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2009-28/2/2012
 • M.  BELLEFLAMME Paul - Université Catholique de Louvain (UCL)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2009-28/2/2012

Beschrijving :

Tijdens de periode 2006-2008 werd een project met als titel "Een optimaal innovatiebeleid en infrastructuur" ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma "Samenleving en Toekomst" van de POD Wetenschapsbeleid.

Uit dit project is een gebrek aan samenwerking en kennisuitwisseling gebleken tussen ondernemingen op het vlak van innovatie. Meer bepaald is gebleken dat de octrooilicenties eerder uitzondering waren dan de regel. In het kader van innovatie hebben Belgische middelgrote ondernemingen eerder de neiging om de bestaande octrooien te omzeilen en zich te richten tot markten waarvoor nog geen octrooien bestaan dan octrooilicenties te nemen.

Deze situatie kan onder meer worden verklaard door de weinig meewerkende houding van de octrooihouders; laatstgenoemden staan weigerachtig tegenover de toekenning van licenties aan derden, die potentiële concurrenten zijn. Het gebrek aan gebruik van octrooilicenties in België kan eveneens worden verklaard door een gebrek aan kennis en transparantie op dit gebied.

Het gebrek aan gebruik van octrooilicenties is bijzonder nadelig vanuit een macro-economisch standpunt in een context waarin de dynamiek van de groei gedeeltelijk steunt op kennis en innovatie.

Daarom is het van wezenlijk belang om uitwisselingen van octrooilicenties te stimuleren in België.
Het project PATLICINFO kadert in dit perspectief.

Het project PATLICINFO heeft als doel de inzameling van gegevens over problemen met betrekking tot het gebruik van octrooilicenties in België om, met het oog op het verhelpen van deze problemen door het nemen van de gepaste maatregelen, de factoren te identificeren die de uitwisseling van octrooilicenties tussen ondernemingen belemmeren.

De gegevens worden ingezameld door middel van een openbaar onderzoek dat gericht is op de gebruikers van octrooilicenties en door middel van diepgaande gesprekken. De ingezamelde gegevens zullen vervolgens geanalyseerd worden om de huidige problemen te identificeren die het gebruik van octrooilicenties in België afremmen.

Het project PATLICINFO streeft bovendien een tweede doel na, nl. het opstellen van een ontwerp van lastenboek voor een on-line databank die geïntegreerd wordt in een virtueel informatieplatform met betrekking tot de octrooilicenties.

Deze databank zal een bijzonder nuttig tool zijn voor de ondernemingen die octrooilicenties willen toekennen of verwerven, doordat het de transparantie op de licentiemarkt zal vergroten en door vergemakkelijking van de samenloop van vraag en aanbod.


Documentatie :

PATLICINFO: Base de données en ligne pour une plate-forme virtuelle d’information relative aux licences de brevets : rapport final  Adant, Ignace - Belleflamme, Paul  Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2013 (SP2537)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid