Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Opstellen van een interactieve webbased database met betrekking tot activiteiten, actoren en doelstellingen rond Leefmilieu-gezondheid (DES)

Onderzoeksproject AG/KK/156 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

 • Dr.  TORFS Rudi - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2009-30/11/2011
 • Mme  DEWOLF Marie-Christine - Hygiène Publique en Hainaut asbl (HPH)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2009-30/11/2011

Beschrijving :

Het belangrijkste doel van het project, is het opstellen van een dynamische databank, toegankelijk via een webportaal www.nehap.be, dat toelaat de uitwisseling van informatie en expertise betreffende leefmilieu en gezondheid (M & G) te optimaliseren in functie van bestaande doelstellingen zoals geformuleerd in actieplannen en wetgeving. Binnen het kader van “bridging the gap between science & policy making” dient de nadruk voor deze database vooral te liggen op het aspect “policy making”, aangezien er voor wetenschappelijk onderzoek al heel wat database- en referentiesystemen bestaan. Dit onderzoek kadert in het NEHAP, National Environmental Health Action Plan, waar de behoefte aan een geïntegreerd instrument werd geformuleerd.

Het project beoogt, binnen het beleidsthema M & G, een structureel overzicht te ontwikkelen van de actoren, van de activiteiten op het terrein en van de beleidsplannen.

In dit onderzoeksproject, om een interactieve database rond M & G te ontwikkelen, worden 3 belangrijke aspecten verweven:

a) De integratie en participatie van de actoren om de databank na het project levend te houden, inclusief het aantonen van de voordelen van een interactieve database.
b) De technische analyse van interactieve web-database.
c) De inventarisatie van gegevens.

De nodige aandacht wordt besteed aan de identificatie van actoren, hun rol en hun behoeften op vlak van beleidsrelevante M & G informatie. De actoren zullen mee bepalen hoe de database afgebakend moet worden. De technische implementatie ervan zal in overleg met de ICT van FOD leefmilieu gebeuren.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid