Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

High Resolution 3D for Scientific and Cultural Heritage collections (AGORA 3D)

Onderzoeksproject AG/LL/164 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

 • Dr.  SEMAL Patrick - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/9/2012-31/3/2014
 • Prof. dr.  MERGEN Patricia - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/9/2012-31/3/2014
 • Prof. dr.  GILISSEN Emmanuel - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/9/2012-31/3/2014
 • Prof. dr.  VASTENHOUD Chris - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/9/2012-31/3/2014
 • Dr.  BUELINCKX Erik - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/9/2012-31/3/2014

Beschrijving :

De drie grote peilers waarop een museum steunt zijn het bewaren, onderzoeken en het tentoonstellen van de collectie. Zowel de interesses als de verwachtingen van het publiek evolueren continu net zoals de technologische ontwikkelingen. Hierdoor worden de mogelijkheden voor een museum steeds groter alsook de uitdagingen waar ze voor staan.

Ten eerste zijn er door de technologische vooruitgang steeds meer aanvragen voor analyses die een destructieve staalname vereisen. Daarom is het wenselijk dat er een “back-up” gemaakt kan worden vóór de vernietigende staalname. Een bijkomend probleem is dat door deze evolutie de meeste nieuwe stukken nooit tot in de fysische collectie van de wetenschappelijke instelling komt.

Ten tweede dient het meeste materiaal na de analyses terug bezorgd te worden aan het land van oorsprong.Ten derde moeten we er vanuit gaan dat artefacten van onschatbare waarde vernietigd kunnen worden in rampen van menselijke of natuurlijke oorsprong. Het is dan ook belangrijk ze hiervan te vrijwaren.

Ten laatste zijn de verwachtingen van het publiek verhoogd en is er een grote vraag naar meer en vooral nieuwe en innovatieve media.

Digitaliseren met hoge resolutie kan deze verschillende problemen oplossen door:

1. Een virtueel object te creëren met de hoogst mogelijke resolutie zodat het origineel bewaard blijft;
2. De collecties te vergroten zowel op strikt kwantitatief vlak als in wetenschappelijke waarde;
3. Blijvend toegang te behouden tot gerepatrieerde specimens of specimens partieel of volledig vernietigd voor wetenschappelijk onderzoek;
4. Fysische reproducties te maken die tentoongesteld kunnen worden in de musea;

Het Agora 3D consortium is samengesteld uit 4 Belgische Federale wetenschappelijke instellingen komende uit de Natuur Pool en de Kunst Pool. Deze instituten zijn de volgende:

1. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
2. Het Koninklijk Belgische Instituut voor Midden-Afrika
3. De Koninklijke Belgische Instituten voor Kunst en Geschiedenis
4. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Cultureel Erfgoed

Het doel van het Agora 3D project is om protocollen uit te werken inzake de digitalisering van natuurhistorisch en cultureel erfgoed.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid