Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Bridging Knowledge Collections: Integratie van een digitaal institutioneel depot met de online museumcatalogi van Egyptische oudheden en de Egyptologische bibliotheek (BKC)

Onderzoeksproject AG/LL/167 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

 • Dhr.  CLAES Wouter - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/7/2012-30/11/2014
 • Prof. dr.  RADEMAKERS Johan - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/7/2012-30/11/2014

Beschrijving :

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) zijn één van de grootste musea in België. Haar verzameling kunstvoorwerpen, afkomstig van zowat overal ter wereld, geeft een overzicht van de geschiedenis van de mens vanaf de prehistorie tot vandaag. Als wetenschappelijke instelling en museum heeft de KMKG de opdracht deze voorwerpen te verzamelen, te bewaren, te bestuderen en tentoon te stellen. Daarvoor hebben de KMKG sinds haar ontstaan ook een uitgebreide bibliotheek aangelegd. Een groot deel van zowel de museumcollectie als de collectie van de bibliotheek is beschikbaar in een online catalogus.
Voorlopig bestaan en functioneren deze catalogi echter onafhankelijk van elkaar. Hierdoor worden hun wetenschappelijke waarde en potentieel nog niet ten volle geëxploiteerd. Nochtans is het evident dat een logische en inherente kruisbestuiving tussen deze collecties mogelijk is, wat uiteindelijk zal leiden tot een kwaliteitsverhoging, een grotere zichtbaarheid en een betere verspreiding en valorisatie.

Het project beoogt een oplossing te zoeken waardoor deze verschillende collectiecatalogi op een geïntegreerde manier kunnen ondervraagd en ontsloten worden. Er zal een infrastructuur geïmplementeerd worden die de data en informatie uit de catalogus van de museumobjecten en de bibliotheekcatalogus met elkaar integreert en die het ook mogelijk maakt om links te aggregeren naar beschikbare afbeeldingen en de relevante full-text documenten uit het digitaal repositorium en andere mogelijke diensten voor eindgebruikers. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar het gebruik van internationale standaarden en protocollen met betrekking tot Open Access en interoperabiliteit waardoor integratie en uitwisseling met andere nationale en internationale initiatieven en projecten op een efficiënte manier moet mogelijk worden.
Gezien de omvang van de totale collectie museumobjecten van de KMKG (meer dan 650.000 objecten) en de KMKG-bibliotheek (ca. 500.000 volumes), zal een welafgelijnde deelcollectie als testcase dienen. Hiervoor werden de collectie Egypte en de Egyptologische bibliotheek van de KMKG geselecteerd. Beide collecties genieten een internationale reputatie.

Dankzij dit project kunnen de KMKG en KUL een omgeving creëren voor de wijde verspreiding en valorisatie van de collecties die voordien niet beschikbaar was. Op deze manier worden alle deuren, zowel die van de tentoonstellingszalen als die van de reserves, virtueel geopend en biedt zo de bezoeker wereldwijd een nieuwe kijk op de collecties van de KMKG.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid