Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

De nieuwe opvolgregeling voor de werklozen: een evaluatie

Onderzoeksproject AP/04 (Onderzoeksactie AP)


Personen :


Beschrijving :

Sinds 1 juli 2004 is er in België een nieuw systeem van kracht voor de opvolging van uitkeringsgerechtigde werklozen.

Enerzijds beoogt dit nieuwe systeem een betere begeleiding bij de zoektocht naar werk, het aanbieden van opleidingen en andere actieve beleidsmaatregelen.
Anderzijds worden de inspanningen om werk te zoeken nauwlettender gecontroleerd en zijn er sancties voorzien indien onvoldoende inspanningen worden geleverd om werk te vinden.

Uit recente micro-econometrische evaluaties die in het buitenland werden uitgevoerd, kan worden geconcludeerd dat dit soort beleidsmaatregelen een bijzonder efficiënte bijdrage kan leveren om de deelnemers opnieuw aan werk te helpen. Een dergelijke conclusie is belangrijk in het licht van de eerder povere resultaten die blijken uit een beoordeling van de meeste actieve beleidsmaatregelen.
In dit onderzoek zal worden nagegaan of deze positieve conclusies eveneens gelden voor België.


Documentatie :

Le nouveau système de suivi des chômeurs : une évaluation : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1682)
[Om te downloaden

Le nouveau système de suivi des chômeurs : une évaluation : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1683)
[Om te downloaden

Het nieuwe opvolgingsstelsel voor de werklozen : een evaluatie : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1684)
[Om te downloaden

The new follow-up scheme for the unemployed: an evaluation: summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1685)
[Om te downloaden


Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid