Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Collective Response from Individual Behavior in Groups and Ecosystems (CRIB)

Onderzoeksproject BL/02/Era-LAC04 (Onderzoeksactie BL)


Personen :

  • Dr.  VERBEECK Hans - Universiteit Gent (UGent)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/9/2015-1/8/2018

Beschrijving :

Uitwerking

Het PROJECT maakt integraal deel uit van het Europese ERA-LAC project "CRIB" ELAC2015/T010593. Het werd geselecteerd in de oproeplijn 'Ecosystembased adaptation and resilience' van de ERA-LAC II-oproep 2016. De organisatiemodaliteiten van het Europese project worden vastgelegd in een aparte overeenkomst tussen de Europese en Latijns-Amerikaanse projectpartners, met name in een 'consortium agreement'.
De organisatiemodaliteiten van het Europese project worden vastgelegd in een aparte overeenkomst tussen de Europese en Latijns-Amerikaanse projectpartners, met name in een 'consortium agreement'.

Doel

Het ontwikkelen van een geïntegreerde benadering om de respons en robuustheid van ecosystemen te bestuderen in een context van global change. De algemene uitdaging van elke ecosysteem-modelleerder, namelijk het opschalen van individu naar ecosysteem, wordt in dit project als een opportuniteit voor innovatie beschouwd. Het doel is om theoretische en numerieke tools te ontwikkelen om data te analyseren en om te voorspellen hoe biologische systemen reageren en zich aanpassen aan externe verstoringen. Het beschrijven van ‘leiderloos’ collectief gedrag kan niet enkel aan de hand van correlaties gebeuren. Een reactief systeem moet in staat zijn om informatie te propageren doorheen de groep. De tools zullen in dit project zowel voor homogene als heterogene systemen worden ontwikkeld.
UGent staat in voor de uitvoering van volgende taken:
De Universiteit Gent staat in voor de uitvoering van volgende taken:
- Bijdrage tot WP 1: Integratie van groep tot ecosysteemniveau.
- Leiding van en uitvoering van het WP 3: Ecosysteem data synthese
° synthese van demografische data van tropisch bos
° synthese van koolstof data van tropische bossen
° datasynthese van functionele diversiteit
- Bijdrage tot WP 5. Ecosysteem modellering.

In dit WP worden het Fort-Inchausti (Urugay) en het ED2 (UGent) model toegepast op de datasets van WP3. Task 5.1: definitie van variabelen om tipping points te detecteren
° ontwikkeling van early warning signals
° software testing en tuning
° simulaties voor plots in tropisch bos
° analyse van de gesimuleerde data
- Leiding van WP7. Ecosysteem data-model feedback.
° detectie van biodiversiteit tipping points in tropisch bos
° tipping points in functionele diversiteit
° interactie tussen lianen en bomen
° catastrofische shifts in koolstof stocks
- Bijdrage tot WP8. Monitoring, beheer en verspreiding.


Projectpartners

Europa
- National Research Council (CNR), Italië,
Dr Andrea Cavagna, andrea.cavagna@cnr.it (funded by the National Research Council CNR Italië)

LAC regio
- Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos (dependent from CONICET), Argentinië
Prof. Tomás Grigera, tgrigera@iflysib.unlp.edu.ar (coordinator)
- Universidad de la Republica, Uruguay
Prof. Dr. Hugo Fort, hugo@fisica.edu.uy ( funded by National Research and Innovation
Agency of Uruguay (ANII), Uruguay)


Meer informatie over het onderzoek :
Promotor van het project :
Professor Hans Verbeeck
CAVElab Computational &
Applied Vegetation Ecology
Campus Coupure
Coupure Links 653
9000 GENT
www.cavelab.ugent.be

Brigitte DECADT,
Programmabeheerder in BELSPO voor ERA-LAC (Eranet Europe-Latin America region).
E-mail : deca@belspo.be


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid