Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Vergelijking, aanpassing en verbetering van de systemen om de Belgische en Chinese gewasgroei te volgen

Onderzoeksproject BL/19/C19 (Onderzoeksactie BL)


Personen :

 • Prof. dr.  OGER Robert - Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2000-31/12/2002
 • Prof. dr.  TYCHON Bernard - Université de Liège (ULG)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2000-31/12/2002
 • Prof. dr.  EERENS Herman - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2000-31/12/2002

Beschrijving :

PARTNERS
De heer WANG YUGUANG, Heilongjiang Province Institute of Meteorological Sciences (HPIMS), Harbin.

Sedert twee jaar ontwikkelt België een systeem om gewasgroei op te volgen dat aangepast is aan de Belgische omstandigheden. Het is gebaseerd op het Europese systeem voor gewasopvolging ontwikkeld in het kader van het MARS-project, en levert voorspellingen van het rendement en de landbouwproductie voor de administratieve eenheden (landbouwgewesten en -districten) voor de zes voornaamste gewassen van het land: wintertarwe, wintergerst, koolzaad, aardappelen, bieten en maïs. Het systeem biedt ook mogelijkheden voor de afbakening van rampgebieden in de landbouw, in het bijzonder als het gaat om uitzonderlijke droogte. Het hulpmiddel kan tegenwoordig voorspellingen maken over het rendement en de landbouwproductie, maar het moet nog verder ontwikkeld worden.

De Provincie Heilongjiang in China beschikt eveneens over een voorspellingssysteem voor landbouwproducten gebaseerd op meteorologische, klimaat- of agrometeorologische modellen. Bovendien heeft China een uitgebreide ervaring in de agrometeorologische opvolging van gewassen. Rijst en tarwe worden al lang op grote schaal gevolgd. Hun systeem maakt echter geen gebruik van teledetectie en ze zouden graag een nieuwe aanpak uitwerken in samenwerking met België, dat deze stap al gezet heeft, waarin dit type informatie verwerkt zou worden.

Het doel van deze samenwerking is de partner het voordeel te bieden van de gezamenlijke ervaring van onze beide landen op gebied van voorspelling van landbouwproductie voor de voornaamste gewassen.

De samenwerking is in het bijzonder gericht op:

- Het vergelijken van de voorspellingssystemen voor landbouwproductie;
- Het bepalen wat de interessantste en innoverendste elementen zijn van beide systemen en bestuderen hoe men ze kan integreren in de systemen waar deze elementen nog niet aanwezig zijn.
Zo kan men bovendien de mogelijkheden bestuderen van het Belgische systeem buiten onze grenzen en in een geheel andere context;
- Het invoeren van teledetectie in het Chinese systeem en de interface voor teledetectie verbeteren in het Belgische;
- Het verbeteren en ontwikkelen van beide systemen door de uitwisseling gedurende de tweejarige samenwerking, rekening houdend met de bijzonderheden van elk land.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid