Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

De herstructurering van het Chinese industriële landschap: Inzicht in de uitdagingen van de nieuwe Chinese markt

Onderzoeksproject BL/C/13 (Onderzoeksactie BL)


Personen :

  • Mevr.  VERMEYLEN Simonne - The Vlerick Leuven Gent Management School (VLERICK)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/2/2000-31/1/2001

Beschrijving :

PARTNER :
Mr. FISCHER W.A., China Europe International Business School (CEIBS), Shanghai

Doelstelling van het project

De doelstelling van de samenwerking is de studie van veranderingen in het competitieve landschap van een Chinese binnenlandse industriële markt, om dieper inzicht te krijgen in de manier waarop één specifieke industriële of verbruikersmarkt(en) evolueert ten opzichte van de mededingers, de rol van de regering in de marktontwikkeling, en de aard van Chinese binnenlandse mededinging.
Daarenboven streeft het project ernaar de lessen te identificeren die de Belgische bedrijven hebben geleerd over meedingen op de Chinese markten, in een context van toenemende competitieve krachten. Samengevat beoogt het project de zakelijke activiteiten (handel en investeringen) van Belgische bedrijven in China te vergemakkelijken, door enerzijds hun inzicht te verdiepen in de bijzonderheden van de Chinese markt, en anderzijds wederzijdse opvattingen over samenwerking uit te wisselen.
Het project is geconcentreerd op beheersvraagstukken zoals markt en distributie, toeleveringsketens, human resources management, intercultureel begrip. Macro-economische aspecten, handelsbeleid, of financiering zullen bijvoorbeeld niet aan bod komen.
Dit project vormt het begin van een lange termijn-relatie, en geselecteerde interessegebieden (zoals ondernemersschap en intercultureel begrip...) zullen in de toekomst verder onderzocht worden.

Methodologie

- Selectie van een industrie die interessant is voor de Belgische economie, met een bewezen geschiedenis van investering in en/of handel met China. Binnen deze parameters hebben de Partners de brouwersindustrie gekozen (met inbegrip van brouwersuitrusting), die een potentieel grote Chinese markt bedient waar talrijke lokale Chinese producenten naar hun marktaandeel dingen.
- Een literatuurstudie geconcentreerd op de beheersaspecten van samenwerking tussen Belgische (of Europese) en Chinese bedrijven is de conceptuele achtergrond voor het project. Deze literatuurstudie is in de eerste plaats gericht op netwerken, de organisatie van de lokale distributiekanalen, de toeleveringsketen, de milieucontrole en de uiteenlopende vormen van kwaliteitcontrole.
-Met behulp van verschillende conceptuele plannen, zoals Porters vijfkrachtenmodel, zullen de huidige dynamiek van de marktsituatie, en -krachten voor verandering geanalyseerd worden en voorgedragen in de vorm van een Industriële Nota.
- Face-to-face interviews (met open vragen) met Belgische en Chinese betrokkenen, alsook met vreemde betrokkenen in de geselecteerde industrie onderzoeken de zienswijze en de ervaring van deze partijen. De interviews zijn in het bijzonder gericht op het doorgronden hoe bedrijven hun markt bepalen, de dreiging van nieuwelingen en vervangingen aanvoelen, de politieke en financiële risico's inschatten, hun marges berekenen, prijzen opleggen, samenwerking organiseren...
- Twee case studies over de ervaring van de voornaamste Belgische en Chinese betrokkenen worden bestudeerd.
- Het resultaat van de objectieve analyse van de industrie en de meer subjectieve ervaring van de betrokkenen zal nog eens nagegaan worden in een workshop in België. De Belgisch-Chinese Economische en Commerciële Raad heeft toegezegd om op te treden als organiserende instelling voor deze workshop.
- Een inductieve aanpak wordt gevolgd: uit de studie van één industrie (brouwerij) zal gepoogd worden meer algemene conclusies te halen die gebruikt kunnen worden door andere industriële betrokkenen.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid