Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Teledetectie van veranderingen in bodembedekking: onderzoek en ontwerp van een dynamisch monitoringsysteem in Noordwest China

Onderzoeksproject BL/C/14 (Onderzoeksactie BL)


Personen :


Beschrijving :

PARTNER :
Prof. GUAN HAIYAN, United Remote Sensing Center (URSC) of Northwest China, Xi'an

Het project beoogt het onderzoek van veranderingen in bodembedekking in Noordwest China, de streek van de vijf provincies Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai en Xinjiang, en het ontwerp van een dynamisch monitoringsysteem waarin teledetectietechnieken alsook andere informatie geïntegreerd worden. De doelstellingen van dit project zijn:

- een multitemporele gegevensset te ontwikkelen van biofysische eigenschappen van de hele streek op middelhoge resolutie (1 km²) als basis voor een dynamisch monitoringsysteem met betrekking tot veranderingen in bodembedekking en milieuvraagstukken;
- op dit grove niveau belangrijke veranderingen te onderzoeken in bodembedekking tijdens de voorbije decennia en kritieke punten of "hot spots" te identificeren;
- de drijfveren van veranderingen in bodembedekking te analyseren binnen twee of drie kritieke locaties;
- voorspellende modellen te ontwikkelen van de veranderingsprocessen in bodembedekking voor deze sites;
- een prototype op regionale schaal uit te werken van een dynamisch monitoringsysteem voor veranderingen in bodembedekking gebaseerd op een combinatie van VEGETATION-gegevens en gegevens met hoge ruimtelijke resolutie.

Het project maakt deel uit van een internationaal onderzoeksprogramma inzake "Remote Sensing Fundamental Ecological Environment Investigation and Dynamic Monitoring System in Northwest China".


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid