Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Gashydraten en vrijgekomen gassen in het Baikalmeer

Onderzoeksproject BL/R/10 (Onderzoeksactie BL)


Personen :


Beschrijving :

PARTNERS :
Dr. KLERKX J., Dép. Géologie et Minéralogie, Musée royal de l'Afrique Centrale (MRAC-KMMA)
Dr. DUCHKOV A.,Institute of Geophysics (IGPh), Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (SBRAS), Novosibirsk
Dr. GRACHEV M., Limnological Institute (LIN), Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (SBRAS), Irkutsk

Het doel van het project is een gezamenlijke studie aan de hand van een aantal verschillende methoden, naar het voorkomen en de stabiliteit van gashydraten in de sedimenten van het Baikalmeer, de aanwezigheid van gebieden met mogelijke instabiliteit en hun verband met vrijgekomen gas op de bodem van het meer en de betekenis van het vrijgekomen methaan als koolstofbron voor benthische leefgemeenschappen. De resultaten van deze studie zullen nuttig zijn voor de fundamentele wetenschappelijke studie van de stabiliteit van gashydraten in de natuur, en voor de evaluatie van de mogelijke relevantie voor het milieu van de gashydraten in het Baikalmeer.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid