Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

ENDOAFRICA

Onderzoeksproject BL/erafrica/02 (Onderzoeksactie BL)


Personen :

 • Prof. dr.  NAWROT Tim - Universiteit Hasselt (UHASSELT)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/6/2014-31/5/2017
 • Prof. dr.  DE BOEVER Patrick - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/6/2014-31/5/2017

Beschrijving :

Het onderzoek ENDOAFRICA heeft tot doel onderzoek uit te voeren naar vasculaire endotheliale dysfunctie, meer bepaald studie van het vermoedelijk raakvlak tussen opkomende cardiovasculaire risicofactoren in studiepopulaties met en zonder HIV in Sub-Saharisch Afrika . De volgende resultaten en producten worden verwacht:

1. Studieprotocol voor meten en analyseren van luchtkwaliteit in rurale Afrikaanse omgevingen

2. Studieprotocol voor verzamelen en analyseren van retinabeelden om cardiovasculaire gezondheid (microvasculatuur) af te leiden

3. Minimum 1 wetenschappelijke publicatie van de bekomen resultaten

4. Disseminatie van resultaten op minstens 1 internationaal wetenschappelijk congres

5. Gezamenlijke documentatie (poster, flyers, brochures) voor gezondheidseducatie


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid