Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Methabase

Onderzoeksproject BL/58/Era-LAC01 (Onderzoeksactie BL)


Personen :

  • Dhr.  VAN DE PUTTE Anton - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/9/2015-31/8/2017

Beschrijving :

Het PROJECT maakt integraal deel uit van het Europese ERA-LAC project "METHABASE ELAC2014/DCC-0092". Het werd geselecteerd in het kader van de ERA-LAC-oproep die afgesloten werd op 27 november 2014. De organisatiemodaliteiten van het Europese project worden vastgelegd in een aparte overeenkomst tussen de Europese en Latijns-Amerikaanse projectpartners, met name in een 'consortium agreement'.


METHABASE wordt verwacht nieuwe inzichten te geven in de wetenschappelijke kennis van de biodiversiteit in verband met methaancyclus met oog op een beter begrip van de functionele rol van biodiversiteit in de context van wereldwijde veranderingen. De gevolgen van de klimaatverandering zullen worden beoordeeld op een originele manier, door een combinatie van een functionele benadering (methaanemissie en oxidatieactiviteiten) en een microbieel ecologische benadering (gemeenschap samenstelling en diversiteit), aangezien beide componenten nauw verbonden zijn.

Het KBIN staat in voor de uitvoering van volgende taken:
- Staalname campagne in Patagonia
De campagne in Patagonia beoogt inzicht te ontwikkelen in de gebruikte methodologie en de type gegevens die in het veld verzameld kunnen worden. Deze inzichten zullen bijdragen tot verdere ontwikkeling van het ontwerp en de implementatie van de database.

- Databank constructie en implementering (hoofdtaak van het KBIN)
Het bestaande platform "microbial Antarctic Resource System " (mARS) verder ontwikkelen. Vanaf het begin zullen metadata voor de verschillende bemonsteringcampagnes en experimenten via mARS beschikbaar worden gemaakt

Valorisatie
De organisatie van de wetenschappelijke uitwisseling en het delen van de verzamelde gegevens tijdens het project, alsook extern naar het einde van het project. Data worden publiek beschikbaar worden gesteld volgens de principes van het Antarctisch verdrag alsook de Bouchout Declaration..


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid