Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

AMAZONFISH

Onderzoeksproject BL/58/Era-LAC02 (Onderzoeksactie BL)


Personen :

  • Prof. dr.  MARTENS Koen - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/9/2015-31/8/2018

Beschrijving :

Het PROJECT maakt integraal deel uit van het Europese ERA-LAC project "AMAZONFISH, ELAC2014/DCC-0210". Het werd geselecteerd in het kader van de ERA-LAC-oproep die afgesloten werd op 27 november 2014.
De organisatiemodaliteiten van het Europese project worden vastgelegd in een aparte overeenkomst tussen de Europese en Latijns-Amerikaanse projectpartners, met name in een 'consortium agreement'.


AMAZONFISH heeft als doel een hoge kwaliteitsdatabase voor de biodiversiteit aan zoetwatervissen in het Amazonebekken te ontwikkelen. Het publiek toegankelijk maken van de gegevens door de integratie van de geproduceerde kaarten in de “Global Freshwater Biodiversity Atlas” (http://atlas.freshwaterbiodiversity.eu/) en het opnemen van rauwe verspreidingsgegevens in het “Freshwater Biodiversity Data Portal” (http://data.freshwaterbiodiversity.eu/) heeft hierbij hoge prioriteit. Binnen het project worden soortenrijkdom, endemisme en veranderingen in gemeenschapsstructuur geanalyseerd en gemodelleerd onder verschillende scenario’s met als doel het identificeren van “hotspots”, en het begrijpen van veranderingen in de verspreidingsgebieden van vissoorten.

Het KBIN staat in voor de uitvoering van volgende taken:

- Organisatie van een training bij het begin van het project om de partners het gebruik van "Open Refine" en andere relevante tools aan te leren en om de stappen voor kwaliteitscontrole te bediscussiëren.
- Begeleiden van de ontwikkeling van de database, waarbij rekening gehouden wordt met de compatibiliteit met uitwisselingsstandaarden (in het bijzonder "Darwin Core").
- Integreren van de database in het "BioFresh" data-portaal (http://data.freshwaterbiodiversity.eu/) en kaartmateriaal in de “Global Freshwater Biodiversity Atlas” (http://atlas.freshwaterbiodiversity.eu/) begeleiden.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid