Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Project voor de Ontsluiting en ontwikkeling van Nieuwe Statistieken in het DWH AM&SB (PONS)

Onderzoeksproject BR/13/MA/PONS (Onderzoeksactie BR)


Personen :

 • Dr.  VAN OORSCHOT Wim - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2013-28/2/2014
 • Prof. dr.  SELS Luc - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2013-28/2/2014
 • Prof. dr.  DESMAREZ Pierre - Université Libre de Bruxelles (ULB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2013-28/2/2014

Beschrijving :

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), een openbare instelling van de sociale zekerheid, heeft sinds 2001 het “Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming” (DWH AM&SB) ontwikkeld. Het opzet van het DWH AM&SB is het ontsluiten van de administratieve gegevens voor wetenschappelijk- en beleidsvoorbereidend onderzoek. Omdat de gegevens afkomstig zijn van administratieve gegevensdatabanken, is het noodzakelijk de brongegevens door te lichten met het oog op het aanmaken en optimaliseren van statistische concepten voor wetenschappelijk en beleidsvoorbereidend onderzoek.

Het Federaal Wetenschapsbeleid besloot dan ook tot de financiering van het “Project tot de Ontsluiting en ontwikkeling van Nieuwe Statistieken in het DWH AM&SB” (PONS). Het wordt mede gefinancierd door de FOD Sociale Zekerheid (FOD SZ), dat de intentie heeft om in 2014 een bijkomend budget van 100.000 euro te voorzien. Dit project wordt uitgevoerd door een netwerk van drie partners, met name het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO, KULeuven), METICES (ULB) en het Steunpunt Werk en Sociale Economie (Steunpunt WSE, KULeuven). Het netwerk werkt hierbij nauw samen met de KSZ en de FOD SZ en het vertrekt van een taakverdeling op basis van de aanwezige expertise en de beschrijving van de huidige bronnen van het DWH AM&SB. De technische ondersteuning wordt verleend door SMALS. Hiernaast doet het netwerk ook een beroep op een groep van experts bestaande uit de deelnemende publieke instellingen, het gebruikersnetwerk, de technische documenten van de publieke instellingen en de expertise van onderzoekspartners om de verschillende doelstellingen tot een goed einde te brengen.

Het doel van het PONS-project is de verdere ontwikkeling, uitbreiding en uitdieping van het DWH AM&SB. De kwaliteit, de toegang en de strategische positie van het DWH AM&SB worden verbeterd, zowel voor onderzoek als beleidsevaluatie, door het onderhoud en de uitbreiding van het DWH AM&SB en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten. Deze doelstellingen worden gerealiseerd aan de hand van drie werkpakketten en bijhorende taken:

• WP 1. Ondersteuning algemeen. De reeds bestaande documenten en toepassingen zullen permanent worden onderhouden, geüpdatet en geoptimaliseerd naargelang de ontwikkelingen van het DWH AM&SB, en het netwerk van dataleveranciers en van gebruikers zal worden onderhouden en versterkt.

• WP 2. Ondersteuning uitbreidingen. Dit werkpakket beoogt de uitbreiding van het DWH AM&SB met nieuwe gegevens die momenteel nog niet beschikbaar zijn. Hierdoor zal de kennis van de socio-economische kenmerken van de bevolking aanzienlijk worden vergroot. Hiervoor zullen we in het project onderzoeken in welke mate individuele gegevens, geharmoniseerd en rekening houdend met internationale standaarden, kunnen worden gelinkt aan het DWH AM&SB.

• WP 3. Uitdieping. De gegevens van het DWH AM&SB zullen verder worden ontwikkeld, gevalideerd en gevaloriseerd. Zo zullen nieuwe afgeleide variabelen, internationale indicatoren en webtoepassingen ontwikkeld worden. Aan de hand van deze nieuwe toepassingen zal de bruikbaarheid van het DWH AM&SB en het toepassingsgebied voor onderzoek, monitoring en beleidsevaluatie worden uitgebreid.

De verdere uitdieping en uitbreiding van het DWH AM&SB zorgt ervoor dat de rol van het DWH AM&SB als belangrijke dataleverancier alleen maar wordt benadrukt. Het PONS-project tracht de noden van zowel de academische wereld als de autoriteiten in te lossen. Door de koppeling van het DWH AM&SB aan nieuwe databronnen, worden nieuwe mogelijkheden voor onderzoekspistes gecreëerd. Maar ook het grote publiek wordt niet uit het oog verloren. Door geaggregeerde data online toegankelijk te maken voor een breed publiek, kunnen ook individuele burgers het DWH AM&SB consulteren en desgewenst opmerkingen leveren.

De resultaten van het project worden door middel van een meervoudige strategie aan de verschillende stakeholders gepresenteerd. Eerst en vooral worden de onderzoeksresultaten voorgesteld in de Beheersgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de publieke instellingen die data aanleveren aan het DWH AM&SB. Ten tweede worden deze onderzoeksresultaten halfjaarlijks gepresenteerd in de gebruikersgroep. Deze vergadering, georganiseerd door de onderzoeksploeg, bestaat uit onderzoekers, beleidsmakers, vertegenwoordigers van publieke instellingen en andere geïnteresseerden. De updates en nieuwigheden zullen ten laatste via de website van de KSZ aan het grote publiek worden bekendgemaakt.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid