Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Een constructieve analyse van attitudes, beleid en programma’s met betrekking tot radicalisering (CONJRAD)

Onderzoeksproject BR/165/A4/CONRAD (Onderzoeksactie BR)


Personen :

 • Dr.  AERTSEN Ivo - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-14/12/2018
 • M.  BOUSETTA Hassan - Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-14/12/2018
 • M.  CLAES Erik - Brussel (ODISEE)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-14/12/2018

Beschrijving :

PROJECT BESCHRIJVING

Niet enkel gewelddadige radicalisering maar ook de verspreiding van alarmistische discoursen en de polarisatie van onze maatschappijen blijven belangrijke uitdagingen voor Europa. Het falen om radicalisering als fenomeen te begrijpen en adequate manieren te vinden om erover te praten brengt wellicht evenveel onrust teweeg als het fenomeen zelf. De lacunes tussen onderzoek, beleid en programma’s blijven eveneens een uitdaging. Om die redenen is er nood aan constructieve manieren van engagement met het fenomeen en methodologieën die gericht zijn op het verkleinen van die lacunes.

Het CONRAD project mikt erop een beter begrip te genereren van de processen die leiden tot radicalisering en inzichten en preventieve tools aan te reiken aan overheden en middenveldorganisaties. Het onderzoek zal focussen op de dynamische processen van radicalisering, hun oorzaken, percepties in de maatschappij (onder bepaalde groepen, onder praktijkmedewerkers, beleidsmensen en in de bredere maatschappij), en – het belangrijkste – op manieren om nieuwe percepties te ontwikkelen en aan te nemen die de huidige unilaterale aanpakken kunnen overstijgen. Op die manier zal het project pogen bij te dragen aan de weerbaarheid van betrokken groepen in de maatschappij, voor wie interactie en dialoog als cruciaal wordt beschouwd. De participatieve aard van het onderzoeksproject moet deze aanpak ondersteunen.

Gestructureerd rond 5 werkpakketten plant CONRAD 4 objectieven:

1. een comparatieve en diepgaande analyse van beleid en programma’s rond radicalisering

2. een constructieve “counterframing” benadering om radicalisering te begrijpen en erover te communiceren

3. het toetsen van de ontwikkelde counterframes in het veld door innovatieve methodologieën zoals herstelcirkels en storytelling

4. een set aanbevelingen en tools voor beleidsmakers en praktijkmensen, die diepgaand, reflexief, constructief, ethisch en innovatief zijn.

Het centrale objectief van CONRAD (een constructieve benadering van radicalisering) is om nieuwe ruimtes van ervaring en kennis te conceptualiseren en ontwikkelen die lokale gemeenschappen de kans moet geven te exploreren, begrijpen en ageren op de basis van een relationeel en meervoudig begrip van het fenomeen.

Deze leerprocessen moeten de weerbaarheid van lokale gemeenschappen versterken, begeleid door onderzoekers die zowel proces als uitkomst evalueren, om de ontwikkelde expertise te kunnen transfereren naar andere sites en situaties. Dit alles steunt op een hecht partnerschap van onderzoek en praktijk, in de vorm van actie-onderzoek en twee andere types collaboratief en participatief onderzoek.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid