Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Een constructieve analyse van attitudes, beleid en programma’s met betrekking tot radicalisering (CONRAD)

Onderzoeksproject BR/165/A4/CONRAD (Onderzoeksactie BR)


Personen :

 • Prof. dr.  AERTSEN Ivo - Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/5/2017-30/4/2019
 • Dr.  DE BACKER Mattias - Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/5/2017-30/4/2019
 • Prof. dr.  VAN GORP Baldwin - Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/5/2017-30/4/2019
 • Dr.  CLAES Erik - Odisee Hogeschool Brussel (ODISEE)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/5/2017-30/4/2019
 • Dr.  BOUSSETTA Hassan - Université de Liège (ULG)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/5/2017-30/4/2019

Beschrijving :

PROJECT BESCHRIJVING

Niet enkel gewelddadige radicalisering maar ook de verspreiding van alarmistische discoursen en de polarisatie van onze maatschappijen blijven belangrijke uitdagingen voor Europa. Het falen om radicalisering als fenomeen te begrijpen en adequate manieren te vinden om erover te praten brengt wellicht evenveel onrust teweeg als het fenomeen zelf. De lacunes tussen onderzoek, beleid en programma’s blijven eveneens een uitdaging. Om die redenen is er nood aan constructieve manieren van engagement met het fenomeen en methodologieën die gericht zijn op het verkleinen van die lacunes.

Het CONRAD project mikt erop een beter begrip te genereren van de processen die leiden tot radicalisering en inzichten en preventieve tools aan te reiken aan overheden en middenveldorganisaties. Het onderzoek zal focussen op de dynamische processen van radicalisering, hun oorzaken, percepties in de maatschappij (onder bepaalde groepen, onder praktijkmedewerkers, beleidsmensen en in de bredere maatschappij), en – het belangrijkste – op manieren om nieuwe percepties te ontwikkelen en aan te nemen die de huidige unilaterale aanpakken kunnen overstijgen. Op die manier zal het project pogen bij te dragen aan de weerbaarheid van betrokken groepen in de maatschappij, voor wie interactie en dialoog als cruciaal wordt beschouwd. De participatieve aard van het onderzoeksproject moet deze aanpak ondersteunen.

Gestructureerd rond 5 werkpakketten plant CONRAD 4 objectieven:

1. een comparatieve en diepgaande analyse van beleid en programma’s rond radicalisering

2. een constructieve “counterframing” benadering om radicalisering te begrijpen en erover te communiceren

3. het toetsen van de ontwikkelde counterframes in het veld door innovatieve methodologieën zoals herstelcirkels en storytelling

4. een set aanbevelingen en tools voor beleidsmakers en praktijkmensen, die diepgaand, reflexief, constructief, ethisch en innovatief zijn.

Het centrale objectief van CONRAD (een constructieve benadering van radicalisering) is om nieuwe ruimtes van ervaring en kennis te conceptualiseren en ontwikkelen die lokale gemeenschappen de kans moet geven te exploreren, begrijpen en ageren op de basis van een relationeel en meervoudig begrip van het fenomeen.

Deze leerprocessen moeten de weerbaarheid van lokale gemeenschappen versterken, begeleid door onderzoekers die zowel proces als uitkomst evalueren, om de ontwikkelde expertise te kunnen transfereren naar andere sites en situaties. Dit alles steunt op een hecht partnerschap van onderzoek en praktijk, in de vorm van actie-onderzoek en twee andere types collaboratief en participatief onderzoek.


Documentatie :

CONRAD op de Brain-be website


Reports:

Final Report 2019: Constructive analysis on the attitudes, policies and programmes that relate to radicalisation
Annexes:
- Annex I: Social ecology of the Brussels Canal Zone
- Annex II: The social ecology of Verviers—Hodimont
- Annex III: European policy analysis
- Annex IV: Framing analysis
- Policy Letter
Samenvatting 2019: Een constructieve analyse van attitudes, beleid en programma’s met betrekking tot radicalisering
Résumé 2019: Une analyse constructive des attitudes, des politiques et des programmes en ce qui concerne la radicalisation
Summary 2019: Constructive analysis on the attitudes, policies and programmes that relate to radicalisation

Event

27-02-2019 - Conference
"The radicalisation machine: Why "radicalisation" is a problematic concept

Media

20-12-2018 - De Morgen
Deradicalisering is een mythe
24-08-2018 - De Morgen
Waarom we de term 'radicalisering' beter weggooien
07-06-2018 - Le Soir
Rester unis contre la terreur
26-11-2017 - De Morgen
Rellen in Brussel: luister ook eens naar jeugdwerkers en lokale-professionals

Constructive analysis on the attitudes, policies and programmes that relate to radicalisation (CONRAD) : final report  De Backer,Mattias - Aertsen, Ivo - Bousetta, Hassan ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2019 (SP2836)
[Om te downloaden

Social ecology of the Brussels Canal Zone (CONRAD) : annex I  De Backer,Mattias - Aertsen, Ivo - Bousetta, Hassan ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2019 (SP2837)
[Om te downloaden

The social ecology of Verviers—Hodimont (CONRAD) : annex II of final report  De Backer,Mattias - Aertsen, Ivo - Bousetta, Hassan ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2019 (SP2838)
[Om te downloaden

European policy analysis (CONRAD) : annex III of final report  De Backer,Mattias - Aertsen, Ivo - Bousetta, Hassan ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2019 (SP2839)
[Om te downloaden

Framing analysis (CONRAD) : annex IV of final report  De Backer,Mattias - Aertsen, Ivo - Bousetta, Hassan ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2019 (SP2840)
[Om te downloaden

Policy letter (CONRAD)  De Backer,Mattias - Aertsen, Ivo - Bousetta, Hassan ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2019 (SP2841)
[Om te downloaden

Constructive analysis on the attitudes, policies and programmes that relate to radicalisation (CONRAD) : summary  De Backer,Mattias - Aertsen, Ivo - Bousetta, Hassan ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2019 (SP2842)
[Om te downloaden

Een constructieve analyse van attitudes, beleid en programma’s met betrekking tot radicalisering (CONRAD) : samenvatting 2019  De Backer,Mattias - Aertsen, Ivo - Bousetta, Hassan ... et al.  Brussel :Federaal Wetenschapsbeleid, 2019 (SP2843)
[Om te downloaden

Une analyse constructive des attitudes, des politiques et des programmes en ce qui concerne la radicalisation (CONRAD) : résumé  De Backer,Mattias - Aertsen, Ivo - Bousetta, Hassan ... et al.  Bruxelles :Politique scientifique fédérale, 2019 (SP2844)
[Om te downloaden


Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid