Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Van Eyck Research in OpeN Acces (VERONA)

Onderzoeksproject BR/132/PI/VERONA (Onderzoeksactie BR)


Personen :

 • Dr.  FRANSEN Bart - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2013-31/12/2015
 • Dr.  JONES Susan - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/2013-31/12/2015

Beschrijving :

PROJECT BESCHRIJVING

VERONA is een pioniersproject van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) dat betoelaagd wordt door het Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO) in het kader van het BRAIN-br-programma.

Met de bedoeling het onderzoek naar de schilder Jan van Eyck (c. 1390-1441) te stimuleren, bestudeert en documenteert VERONA de gesigneerde, gedateerde en algemeen aanvaarde werken van Van Eyck in Europese collecties, omvattend zeventien schilderijen op tien verschillende locaties. De werken zullen met de zelfde methodes voor technische beeldvorming gedocumenteerd worden als deze die momenteel worden aangewend door het KIK voor het Lam Gods in Gent, te weten macrofotografie (normaal licht, scheerlicht en infrarood), infraroodreflectografie en radiografie. Door een gestandaardiseerde documentatieprocedure te volgen met steeds dezelfde apparatuur zal het nieuwe beeldmateriaal gelijkwaardig en vergelijkbaar zijn. Het uiteindelijke doel is om deze documentatie toe te voegen aan de website “Closer to Van Eyck”. De online applicatie zal een referentie worden voor comparatief onderzoek in het oeuvre van Van Eyck, waarbij wetenschappers voor de eerste maal verschillen en gelijkenissen kunnen bestuderen op basis van het zelfde gelijkwaardige materiaal. Daarnaast wordt ook een kritisch essay geschreven over de status quaestionis van het onderzoek naar Van Eyck, waarmee een wetenschappelijk kader wordt geboden voor de studie van het nieuwe beeldmateriaal.


Documentatie :

Van Eyck research in Open Access (VERONA) : final report 2017  Currie, Christina - Jones, Susan - Fransen Bart  Brussels : Belgian Science Policy, 2017 (SP2725)
[Om te downloaden


Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid