Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

BCCM/DCG Diatomeeënverzameling

Onderzoeksproject C5/17/DCG (Onderzoeksactie C5)


Personen :


Beschrijving :

De BCCM/DCG publieke verzameling is wereldwijd de enige cultuurverzameling die gespecialiseerd is in diatomeeën, de meest species-rijke en ecologische belangrijke groep bij de algen. Andere algen die vanuit een toegepast perspectief interessant zijn worden eveneens in de verzameling opgenomen.

Op dit moment bevat de BCCM/DCG verzameling 450 stammen die tot 43 species behoren. De meeste ervan zijn gecryopreserveerd. Alle stammen zijn levende monoclonale culturen die in standaard vloeibare cultuurmedia opgegroeid kunnen worden.

De selectie van de stammen voor de verzameling is gebaseerd op hun gebruiksgemak voor experimentele manipulaties. Aangezien de meeste diatomeeën een verplichte seksuele fase ondergaan gedurende hun levenscyclus is de kennis van deze levenscyclus van vitaal belang voor de lange-termijnbewaring van de culturen. De relevante informatie is beschikbaar voor alle stammen. Ander microalgen werden gescreend op eigenschappen die van belang zijn voor de industrie.

Het doel van de verzameling is om diatomeeën en andere microalgen beschikbaar te maken voor academische en industriële partners om fundamenteel en toegepast onderzoek te doen. Hiertoe werden de stammen/taxa intensief gebruikt voor genoomonderzoek, cel-en levenscyclusonderzoek, bepaling en vergelijking van (eco)fysiologische eigenschappen, studies over ecologische interacties, onderzoek van populatiegenetica, evolutie en diversiteit van diatomeeën.

BCCM/DCG biedt de volgende diensten aan:
- Publiek en veiligheidsdepot
- Verdeling van stammen

Werving, controle, preservatie, bewaring en verdeling van diatomeeën en gerelateerde informatie is het kader van publieke en veiligheidsdepots zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.


Documentatie :

- BCCM/DCG cataloog
- BCCM website

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid