Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

BCCM/IHEM Biomedische Gisten en Schimmelverzameling

Onderzoeksproject C5/17/IHEM (Onderzoeksactie C5)


Personen :

 • Dr.  HENDRICKX Marijke - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2010-//

Beschrijving :

De BCCM/IHEM schimmelverzameling is gespecialiseerd in medische en diergeneeskundige isolaten. De verzameling omvat bijna 15000 stammen en vertegenwoordigt meer dan 350 genera en 1200 species van Ascomyceten, Basidiomyceten en Zygomyceten. De meeste hiervan zijn humane en dierlijke pathogenen, allergene stammen, mycotoxine-producerende species of allerhande contaminanten, die werden geïsoleerd uit klinische gevallen of uit de menselijke omgeving in het algemeen.

Meer specifiek zijn de schimmels van de BCCM/IHEM verzameling:


 • Species die erom gekend zijn ziektes te veroorzaken en geïsoleerd werden uit patiënten (mensen of dieren) of hun omgeving

 • Nieuwe species die werden beschreven in de literatuur en die (potentiële) gezondheidsrisico's inhouden

 • Pathogenen waarover in case studies gerapporteerd wordt

 • Gekende of waarschijnlijke allergene stammen geïsoleerd uit de menselijke omgeving (binnen en buiten)

 • Stammen die uitzonderlijke karakteristieken vertonen (bv. afwijkende morfologie, resistentie tegen schimmelwerende producten)

 • Species die mycotoxines produceren (in het bijzonder in voeding en de binnenomgeving)

 • Contaminanten uit de menselijke of dierlijke omgeving (bv uit voeding, eindproducten, binnenomgeving, materialen)


De BCCM/IHEM verzameling aanvaardt pathogenen van risicoklasse 3 of lager.
De BCCM/IHEM-verzameling heeft de volledige Raymond Vanbreuseghem (RV-collectie) opgenomen. Deze collectie werd vroeger door het Instituut voor Tropische Geneeskunde beheerd en bevat talrijke zeldzame isolaten uit tropische gebieden.
Ook de schimmelcollectie van Janssen Pharmaceutica wordt momenteel geïntegreerd in de publieke BCCM/IHEM verzameling.

BCCM/IHEM biedt de volgende diensten aan:

 • Publieke, veiligheids- en patent depots

 • Verdeling van stammen en DNA extracten

 • Analyses

 • Opleidingen en trainingen

 • Samenwerking en consultancy


Werving, controle, preservatie, bewaring en verdeling van schimmels en gerelateerde informatie is het kader van publieke, veiligheids- en patent depots zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.

De controle van de leefbaarheid, identiteit en zuiverheid van de batches voor vrijgave wordt uitgevoerd volgens de ISO 17025 standard.

BCCM/IHEM is ook ISO 14001 gecertificeerd voor zijn milieubeleid. De verzameling hecht veel belang aan een duurzaam beheer van zijn activiteiten.


Documentatie :

- BCCM/DCG cataloog
- BCCM website

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid