Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

BCCM/ITM Mycobacteriënverzameling

Onderzoeksproject C5/17/ITM (Onderzoeksactie C5)


Personen :

  • Dr.  RIGOUTS Leen - Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/1/2010-//

Beschrijving :

BCCM/ITM, in samenwerking met zijn gastlaboratorium, huisvest één van de meest uitgebreide en gediversifieerde verzamelingen van goed-gedocumenteerd mycobacteriën wereldwijd. De mycobacteriële stammen zijn gekarakteriseerd door fenotypische en genotypische tests. De verzameling omvat stammen van humane en dierlijke oorsprong vanuit alle continenten, vanaf 1960 tot vandaag. De nadruk ligt op het M. tuberculosis complex, M. ulcerans met meer dan 1000 isolaten uit alle endemische landen, en niet-tuberculose mycobacteriën zoals M. genavense, M. haemophilum en M. lepraemurium.

De meest interessante stammen van de ITM onderzoekscollectie worden op continue wijze geïntegreerd in de BCCM/ITM publieke verzameling.

Sinds juni 2013 maken ook de stammen van de TDR TB-Strain Bank deel uit van BCCM/ITM. Deze bank werd opgebouwd tussen 2005 en 2011 met aanzienlijke financiering van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en bestaat uit 229 M. tuberculosis klinische isolaten.

BCCM/ITM biedt de volgende diensten aan:
- Publieke en veiligheidsdepots
- Verdeling van stammen

Werving, controle, preservatie, bewaring en verdeling van mycobacteriën en gerelateerde informatie is het kader van publieke en veiligheidsdepots zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.

De controle van de leefbaarheid, de identiteit en mycobacteriële zuiverheid van de batches voor vrijgave wordt uitgevoerd volgens de ISO 15189 standaard (BELAC 147MED).


Documentatie :

- BCCM/ITM cataloog
- BCCM website

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid