Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

BCCM/LMBP Plasmidenverzameling

Onderzoeksproject C5/17/LMBP (Onderzoeksactie C5)


Personen :


Beschrijving :

BCCM/LMBP is een unieke plasmidenverzameling in Europa. De verzameling garandeert de lange-termijnbewaring en verdeling van plasmiden, microbiële gastheerstammen en DNA banken die van fundamenteel, biotechnologische, pedagogisch of algemeen wetenschappelijk belang zijn.

De nadruk ligt op de verzameling van recombinante plasmiden die kunnen vermenigvuldigen in microbiële gastheerstammen, waaronder voornamelijk:


  • lege kloneerplasmiden die nuttig zijn voor de recombinante (over)expressie van relevante proteïnen in bacteriën, gisten, schimmels, insectencellen, plantencellen en dierlijke cellen;

  • (expressie) plasmiden die genen dragen voor specifieke proteïnen en derivaten van een breed gamma aan organismen (mens, muis, verschillende bacteriële species, ...);

  • expressie plasmiden met specifieke niet-coderende genen zoals shRNA en miRNA;

  • plasmiden voor genetische manipulatie van muizen, die de productie van transgene muizen teweegbrengen.


BCCM/LMBP aanvaardt eveneens natuurlijke en genetisch gemodificeerde dierlijke en humane cellijnen, inclusief hybridoma's, en ander genetisch materiaal als veiligheids- en patent depots.

BCCM/LMBP biedt de volgende diensten aan:

  • Publieke, veiligheids- en patent depots

  • Verdeling van materiaal

  • Bewaring van biologisch materiaal van derden

  • Wetenschappelijke diensten

  • Training en samenwerking


Werving, controle, preservatie, bewaring en verdeling van plasmiden en bacteriële gastheerstammen en gerelateerde informatie is het kader van publieke, veiligheids- en patent depots zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.


Documentatie :

- BCCM/LMBP cataloog van plasmiden
- BCCM/LMBP cataloog van gastheren voor plasmiden
- BCCM/LMBP cataloog van DNA banken
- BCCM website

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid