Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

BCCM/LMG Bacteriënverzameling

Onderzoeksproject C5/17/LMG (Onderzoeksactie C5)


Personen :

 • M.  VANDAMME Peter - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2010-//

Beschrijving :

De BCCM/LMG bacteriënverzameling omvat momenteel meer dan 25.000 goed gekarakteriseerde stammen. De biologische oorsprong van de verzameling is zeer breed, inclusief isolaten uit de landbouw en voeding, en van klinische, diergeneeskundige, aquatische en andere omgevingsbronnen. De biologische rijkdommen van BCCM/LMG kunnen dan ook voldoen aan de behoeften van verschillende sectoren van O&O.

Het strategische wervingsbeleid van BCCM/LMG heeft geleid tot een aantal goed-gedocumenteerde subcollecties die waardevolle resources bieden voor nieuwe toepassingen en innovaties in the groen, rode, blauwe en witte biotechnologie.

De belangrijkste subcollecties die beschikbaar zijn voor verdeling aan industrie en academici omvatten:


 • Verschillende groepen die specifiek van belang zijn voor de landbouw en de voedselproductie (bv. melkzuurbacteriën, bifidobacteriën, azijnzuurbacteriën, N2 fixerende stammen en Bacillus)

 • Plant-geassocieerde en fytopathogene bacteriën (vb. pseudomonaden, xanthomonaden, erwiniae, agrobacteriën en coryneformen)

 • Bacteriën van klinisch of diergeneeskundig belang (vb. Arcobacter, Campylobacter, Helicobacter, Aeromonas, flavobacteriën, bordetellae, enterococci, streptococci)

 • Mariene bacteriën (Vibrionaceae).

 • Test-, controle- en bioassay-stammen.


BCCM/LMG biedt de volgende diensten aan:

 • Publieke, veiligheids- en patent depots

 • Verdeling van stammen

 • Bewaring van biologisch materiaal van derden

 • Karakterisering

 • Training, samenwerking en consultancy


Werving, controle, preservatie, bewaring en verdeling van bacteriën en gerelateerde informatie in het kader van publieke, veiligheids- en patentdepots zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.


Documentatie :

- BCCM/LMG cataloog van bacteriële culturen
- BCCM/LMG cataloog van bacterieel genomisch DNA
- BCCM website

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid