Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

BCCM/MUCL, Schimmelverzameling voor Agro-voeding en Milieu

Onderzoeksproject C5/17/MUCL (Onderzoeksactie C5)


Personen :


Beschrijving :

BCCM/MUCL ontwikkelt en onderhoudt de verzameling van filamenteuze schimmels, gisten en arbusculaire mycorrhizae en de hieraan gerelateerde informatie, faciliteert de valorisatie van deze verzameling, en verleent diensten aan derde partijen.


  • Diversiteit aan schimmels van belang voor de landbouw, voeding, industrie en het milieu.

  • Type-, referentie-, en teststammen.

  • Stammen die gebruikt worden in gefermenteerde voeding, dierenvoeding, biopesticiden en biomeststoffen (mycorrhizae), eetbare paddestoelen, productie van primaire en secondaire metabolieten (antibiotica, enzymen en polysacchariden), enz.

  • Pathogenen voor mens en dier die vermeld worden in de Europese richtlijn 2000/54/EC en zijn updates worden niet aanvaard.


De verzameling omvat meer dan 30,000 stammen van filamenteuze schimmels en gisten, en vertegenwoordigt meer dan 4000 species en 1200 genera.
Het mycologisch herbarium bevat ongeveer 40,000 specimen.
BCCM/MUCL herbergt ook de Penicillium-verzamelingen van P. Biourge (stichter van de verzameling in 1892) en G. L. Hennebert en de UCL-brouwersgistenverzameling.

BCCM/MUCL biedt de volgende diensten aan:

  • Publieke, veiligheids- en patent depots

  • Verdeling van stammen

  • Bewaring van biologisch materiaal van derden

  • Analyses

  • Training, samenwerking en consultancyWerving, controle, preservatie, bewaring en verdeling van filamenteuze schimmels, gisten en arbusculaire mycorhizae van belang voor de voeding, agro-industrie en het milieu en de gerelateerde informatie in het kader van publieke, veiligheids- en patentdepots zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.


Documentatie :

- BCCM/MUCL cataloog
- BCCM website

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid