Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Substitutiebehandeling in België: ontwikkelen van een model ter evaluatie van de verschillende types van voorzieningen en van de patiënten (Fase II)

Onderzoeksproject DR/07 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

Sinds augustus 2002 bestaat er een nieuwe Belgische wet met betrekking tot ‘de wettelijke erkenning van substitutiebehandelingen mits het wijzigen van de Wet van 24 februari 1921 betreffende de handel in gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingstoffen en antiseptica’. Deze wet komt tegemoet aan een juridische leemte die de ontwikkeling van zeer gedifferentieerde praktijken in dat verband heeft mogelijk gemaakt. Toch dienen er nog een aantal maatregelen genomen te worden (door middel van Koninklijke Besluiten voor de praktische toepassing van de wet). Deze besluiten moeten gebaseerd zijn op een wetenschappelijke evaluatie van de verscheidenheid aan bovengenoemde praktijken.
Het onderzoek heeft bijgevolg tot doel de verschillende praktische modaliteiten te bestuderen van de toegankelijkheid tot ambulante substitutiebehandelingen, meer bepaald:

1) geneesheren in privé-consultatie;
2) geneesheren georganiseerd in een hulpverleningsnetwerk;
3) gespecialiseerde ambulante centra voor de begeleiding van personen die afhankelijk zijn van illegale drugs (de zogenaamde ‘sessiecentra’);
4) Medisch-Sociale OpvangCentra voor druggebruikers (MSOC);

en dit zowel in Vlaanderen en Wallonië als in Brussel-Hoofdstad. De studie bouwt voort op de resultaten van het onderzoek ‘Substitutiebehandelingen in België ; Ontwikkelen van een model ter evaluatie van de verschillende types van voorzieningen en van de patiënten (Fase I)’, dat uitgevoerd werd door dezelfde onderzoekspartners, van augustus 2002 tot september 2003, in opdracht van de Programmatorische OverheidsDienst Wetenschapsbeleid.

De evaluatie omvat twee luiken: een kwantitatief en een kwalitatief luik.
Wat betreft het kwantitatieve luik werd er een vragenlijst voor patiënten/cliënten ontwikkeld op basis van de onderzoeksresultaten van de eerste fase, genaamd ‘SVL’ (‘Substitutie, Verwachtingen, Levenskwaliteit’). Deze vragenlijst zal gebruikt worden voor patiënten/cliënten op twee tijdstippen (januari en juni) om de evolutie van de patiënten/cliënten te meten in termen van levenskwaliteit en de verschillende verwachtingen en doelstellingen van de patiënt/cliënt.
Wat het kwalitatieve luik betreft, zal er informatie verzameld worden door middel van interviews en Focus Groups over de verschillende doelstellingen en praktijken van geneesheren, meer bepaald over de organisatorische processen van de toegang tot substitutiebehandelingen en van de behandeling zelf.


Promotor ULB en coördinator: Professor I. Pelc
Promotor KULeuven: Professor J. Casselman
Onderzoekster voor de KULeuven: K. Meuwissen
Onderzoekers voor de ULB: I. Baert, I. Bergeret, Dr. Ph. Corten, P. Nicaise, L. From


Documentatie :

Les traitements de substitution en Belgique : développement d'un modèle d'évaluation des diverses filières de soins et des patients : rapport final  Pelc, Isidore - Nicaise, Pablo - Corten, Philippe... et al  Gent : Academia Press, 2005 (PB6111)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Substitutiebehandelingen in België: Ontwikkeling van een model ter evaluatie van de verschillende zorgtrajecten en van de patiënten : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1413)
[Om te downloaden

Les traitements de substitution en Belgique: Développement d'un modèle d'évaluation des diverses filières de soins et des patients : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1414)
[Om te downloaden

Substitution treatments in Belgium: Development of a model for the assessment of different types of services and patients : summary    Brussels : Federale Science Policy, 2004 (SP1415)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid