Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Heroïne verstrekking op medisch voorschrift. Haalbaarheidsstudie en klinisch, economisch en criminologisch protocol (DHCo)

Onderzoeksproject DR/10 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

Met het oog op "Schade vermindering", hebben de behandelende programma’s voor drugsgebruikers tot doel een maximaal contact te behouden met de verslaafden teneinde de gevolgen van hun afhankelijkheid te voorkomen of te verminderen evenwel op gezondheid of gerechtelijk niveau.

Deze programma's, efficiënt bij een groot aantal afhankelijke patiënten en ondanks hun grote toegankelijkheid, slagen er nog altijd niet in om bepaalde subgroepen van zeer afhankelijke patiënten of patiënten die verschillende mislukkingen ondergingen met de huidige beschikbare middelen, te treffen.

Om deze sterke bevolkingen te treffen, werden er verschillende experimenten van toediening van heroïne onder geneeskundige controle in het buitenland geprobeerd (Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Nederland).
In dit gezichtspunt voorzien wij de bereiding van een volledig protocol op de volgende elementen:

De afdelingen van het werk van onderzoek:
1. Kwalitatieve analyse: herziening van literatuur betreffende de afgifte van agonistes opiacés in de behandeling van de afhankelijkheid aan deze laatste. Dit tijdschrift zal het hebben over de studies die beëindigd zijn ofwel nog lopend of in project zijn en betreffende de wetenschappelijke methodologie, de organisatie voorwaarden voor de uitdeling, de factoren van insluiting en uitsluiting van de patiënten de integratie van centrums in het hulpnetwerk, de gevolgen van de behandeling op het gebied van de psychische volksgezondheid, gebruik van drugs (inbegrepen de gebruikelijke dosis van diacétylmorphine) en de verslagen ten aanzien van andere vormen van vervangingstherapieën. Van deze analyse zal er een voorstel van criteria voor de oprichting van toekomstige centrums van afgifte van heroïne onder geneeskundige controle voortvloeien.

2. Kwantitatieve analyse: méta-analyse, die op aanbeveling van Cochrane Review, die op de beschikbare en toegankelijke gegevens is gebaseerd, op het moment van het onderzoek wordt verwezenlijkt. Zij zal op de primaire (retentie in het systeem van zorgen) en ondergeschikte variabele (verbetering van de geestelijke, somatische gezondheid en gerechtelijk) betrekking hebben.

3. Implementatie van een haalbaarheidsstudie over wettelijk en administratief niveau: overzicht van de gerechtelijke-administratieve verplichtingen (internationaal, nationaal, federaal, regionaal) betreffende de voorziening, het vervoer, de opslag, de verandering en de afgifte van diacétylmorphine zoals voorzien in dit project. Deze telling zal, eventueel, het mogelijk maken om aanbevelingen te uiten om aan het wettelijke en regelgevende kader aan te brengen, de wezenlijke wijzigingen noodzakelijk voor de afgifte van diacétylmorphine onder geneeskundige controle.

4. Protocollen van studies van effect: een eerste protocol met betrekking op de bedrijven van de gezondheid gespecialiseerd in de behandeling van de gebruikers van drugs zal verwezenlijkt worden teneinde de plaats te bepalen die een programma van afgifte van diacétylmorphine onder geneeskundige controle/in het netwerk van overname zal kunnen/zal moeten bezetten zoals hij zich momenteel voordoet evenals de manier waarop deze nieuwe therapeutische modaliteit zich op de bestaande structuren zou kunnen schikken. Een tweede protocol dat zich in ruime zin tot de leden van de gemeenschap richt, zal voor doelgerichtheid hebben de voorlichtingsacties te evalueren die, eventueel, bij de bevolkingen zullen moeten geleid worden die direct bij de geografische vestiging van een plaats van afgifte betrokken zijn geweest.

5. Protocol van criminologische studie: bouw van een werktuig, dat aan de Belgisch context wordt aangepast, om het effect van een programma van gecontroleerde afgifte van diacétylmorphine op de misdaad van de gebruikers van drugs te beoordelen. Dit werktuig zal het mogelijk maken om de prevalentie, de weerslag te evalueren aldus die de verscheidenheid van de misdaad voor en na de toegang van de gebruikers in het programma. Zijn uitwerking zal op de verschillende beschikbare indicatoren die in het buitenland gebruikt zijn in programma's van afgifte van diacétylmorphine onder geneeskundige controle of in verband met methadon programma's worden gebruikt, gebaseerd zijn.

6. Plan van het protocol van economische evaluatie: vanaf een tijdschrift van de literatuur op de vervangingsprogramma's en de programma's van afgifte van diacétylmorphine onder geneeskundige controle, zal het protocol de keus van het soort analyse dat zal opgesteld zijn (kostenbaten, kosteneffectiviteit of vermindering van de kosten) moeten ondersteunen. De economische analyse zou over een vergelijkingsbehandeling moeten beschikken en zal dus zowel betrekking hebben op de afgifte als op de alternatieven. De veranderlijke kosten en de doeltreffendheid zijn veranderlijk volgens het gerichte publieke en in het gerichte publiek: het protocol zal dus, van weerskanten moeten aangeven, welk het gerichte publiek is en, welk zijn de groepen van kosteneffectiviteit. De horizon van tijd van de oogst zal aangegeven moeten worden. Uiteindelijk zal het protocol de instrumenten van de meet van de kosten en de resultaten moeten aangeven. Wat de kosten betreft, zal men de soort, de informatiebron evenals de te gebruiken instrumenten aangeven.


Documentatie :

DHCo. Délivrance d'Héroïne sous Contrôle médical. Etude de faisabilité et de suivi : rapport final  Ansseau, Marc - Gustin, Fréderic - Hodiaumont, Fabienne ... et al  Gent : Academia Press, 2005 (PB6113)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Délivrance d'héroïne sous contrôle: étude de faisabilité et de suivi (DHCo) : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1405)
[Om te downloaden

Héroïne Afgifte onder toezicht: studie van haalbaarheid en naleving (DHCo) : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1406)
[Om te downloaden

Heroin Delivery under Control: feasibility and follow-up study (DHCo) : summary    Brussels : Federale Science Policy, 2004 (SP1407)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid