Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Uitwerken van een methodiek voor de evaluatie van het drugsbeleid in België, in de sector gezondheid

Onderzoeksproject DR/13 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

DOELSTELLING

Uitwerken van een methodiek die toelaat het drugsbeleid in België (enkel op het domein gezondheidszorg) op een wetenschappelijk en objectieve wijze te kunnen evalueren aan de hand van een aantal criteria.


De specifieke onderdelen van dit project zijn:

A Nagaan welke criteria op Internationaal Europees vlak gehanteerd worden ter evaluatie van het drugbeleid (Internationaal, EU, plus een aantal Europese kernlanden)

B Deze criteria worden getoetst aan de hand van interviews met Internationale en Belgische experts inzake de aanpak van de drugsproblematiek in de sector gezondheidszorg.

C Nagaan welke criteria gehanteerd worden voor de evaluatie van het beleid inzake andere verslavingsziekten (alcohol) en inzake andere belangrijke mentale ziekten zoals depressie en schizofrenie.

D Voorstel van een uitgebreide lijst van mogelijke criteria, en de wijze waarop ze dienen toegepast te worden.

E Na toetsing – o.a. op basis van interview met Belgische experts – formuleren van een methodiek betreffende de evaluatie van het drugsbeleid, met inbegrip van criteria, de wijze waarop deze moeten worden geëvalueerd, en de nodige datacollectie opdat deze criteria kunnen toegepast worden.


Documentatie :

Uitwerken van een methodiek voor de evaluatie van het drugbeleid in België, in de sector gezondheid : eindrapport    Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2004 (SP1376)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid