Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Meta-analyse van het onderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het medicinaal gebruik van cannabis

Onderzoeksproject DR/14 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

1. Context van het onderzoek

Sinds een twintigtal jaar hebben verscheidene onderzoekers de therapeutische mogelijkheden van cannabis bestudeerd op het vlak van pijnbestrijding, stimulatie van de eetlust en beheersing van misselijkheid en braken. Daarnaast bestaan er vele getuigenissen van patiënten die marihuana roken om de symptomen te verlichten van chronische aandoeningen. De huidige discussie met betrekking tot het gebruik van cannabis spitst zich toe op de mate waarin deze drug als doeltreffend wordt geacht voor de medicinale aanwending ervan in de klinische praktijk, dan wel of het medicinaal gebruik van cannabis kan leiden tot schadelijke gevolgen.


2. Doelstellingen van het onderzoek

Dit onderzoek beoogt een analyse door te voeren van de huidige wetenschappelijke kennis met betrekking tot de mogelijke medische aanwending van cannabis- en cannabinoïdepreparaten. Daartoe worden wetenschappelijke publicaties geanalyseerd aan de hand van volgende criteria: het onderzoeksdesign, de kwaliteit van de data, onafhankelijke herhalingen van het onderzoek door dezelfde of andere auteurs, de grootte van de onderzoekseffecten, vergelijkingen met andere behandelingsmogelijkheden en gerapporteerde ongewenste effecten. Op basis van deze analyse beogen we wetenschappelijke conclusies te formuleren met betrekking tot de mate waarin cannabis als doeltreffend en doelmatig wordt geacht voor de aanwending ervan in de klinische praktijk.


3. Beschrijving van het onderzoek

• Tijdens de eerste fase van het onderzoek worden de farmacokinetische en farmacologische eigenschappen van cannabis bestudeerd. In het kader van de analyse van het medicinaal gebruik van cannabis is het immers belangrijk inzicht te hebben in de verschillende toedieningsvormen van cannabis. Daarnaast is het van cruciaal belang op de hoogte te zijn van de mogelijke ongewenste effecten van de cannabinoïden.

• Vervolgens wordt nagegaan voor welke ziektebeelden er aanwijzingen zijn voor het medicinaal gebruik van cannabis. We zullen de wetenschappelijke onderzoeksresultaten met betrekking tot de invloed van de verschillende cannabinoïden bij de verschillende medische aandoeningen analyseren. Daartoe wordt een literatuurstudie doorgevoerd aan de hand van volgende trefwoorden: (medicinal / medical) cannabis, (medicinal / medical) marijuana, THC, dronabinol, levonantradol, nabilone, marinol, nantradol, dexanabinol, cannabidiol, cannabigerol, cannabinol, cannabichromene.

• Tijdens de tweede fase van het onderzoek zullen we de doeltreffendheid en doelmatigheid van het medicinaal gebruik van cannabis bestuderen aan de hand van een meta-analyse. Deze statistische methode beoogt de resultaten van onafhankelijke onderzoeken te combineren om een globaal beeld te verkrijgen van de therapeutische kwaliteiten van cannabis. Dit impliceert dat de methodologie van elke afzonderlijk onderzoek dient geanalyseerd en geëvalueerd te worden. Op basis van de resultaten van de meta-analyse beogen we ten slotte wetenschappelijke conclusies te formuleren met betrekking tot de mate waarin cannabis als doeltreffend en doelmatig wordt geacht voor de aanwending ervan in de klinische praktijk.


Documentatie :

Medicinale cannabis : meta-analyse van het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het medicinaal gebruik van cannabis : eindrapport  Rysheuvels, Sofie - Schotte, Christiaan - Sabbe, Bernard  Gent : Academia Press, 2005 (PB6116)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Méta-analyse concernant les recherches de efficacement et l’utilisation de l’usage médicinal du cannabis : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1409)
[Om te downloaden

Meta-analyse van het onderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het medicinaal gebruik van cannabis : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1410)
[Om te downloaden

Meta-analysis concerning the effectiveness and efficiency of the medicinal use of cannabis : summary    Brussels : Federale Science Policy, 2004 (SP1411)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid