Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

nEWS on EWS (N-EWS)

Onderzoeksproject DR/29 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

Het project ‘nEWS on EWS’ analyseert de manier waarop nieuwsmedia het publiek informeren over nieuwe, gevaarlijke drugs die gedetecteerd worden door het Early Warning System in België (BEWS). Naast een analyse van de belangrijkste vormelijke en inhoudelijke kenmerken van deze berichtgeving, wordt gekeken naar de mogelijke invloed van deze nieuwsberichten op de perceptie en kennis van het grote publiek en druggebruikers in het bijzonder.

In het project worden vier doelstellingen nagestreefd:

Ten eerste onderzoeken we met een literatuurstudie de (mogelijke) rol van nieuwsberichten in het creëren van bewustzijn over risico’s van druggebruik, alsook de kwaliteitseisen van risico-informatie, de effectiviteit van gezondheidsgerelateerde boodschappen omtrent drugs en de relatie tussen kenmerken van boodschappen en de effecten die zij hebben op kennis, attitude en gedrag van de ontvangers. Ook wordt literatuur geïntegreerd omtrent de implementatie van Early Warning Systems en communicatiesystemen omtrent nieuwe, gevaarlijke drugs in diverse landen.

Ten tweede voeren we een inhoudsanalyse uit om de waarschuwingsberichten over drugs te bestuderen. Er wordt nagegaan hoeveel berichten er in de nieuwsmedia verschijnen en hoe het publiek deze berichten ontvangt. Zowel kranten als het televisiejournaal worden geanalyseerd, en dit in beide landsdelen. In het kader van deze inhoudsanalyse zal specifiek aandacht worden besteed aan de plaatsing, lengte en de visuele ondersteuning van de boodschap, het type boodschap en de nieuwswaarden.

Ten derde onderzoeken we de kwaliteit en perceptie van de nieuwsboodschappen, de communicatieprocessen van de overheid en het gebruik van het EWS. Dit gebeurt door middel van focusgroepinterviews in beide landsdelen onder professionals en gewone burgers.

Tot slot willen we het feitelijke bereik meten van waarschuwingsberichten bij het grote publiek. Dit zal gebeuren aan de hand van een telefonische survey bij 1.700 respondenten over het hele land. De vragenlijst zal worden afgenomen op het moment dat er zich een druggerelateerd incident voordoet en er een waarschuwingsbericht wordt uitgezonden.

De onderzoeksresultaten worden vertaald naar concrete beleidsaanbevelingen en zullen worden geëxploiteerd door middel van onder andere een road map voor efficiënte communicatie.


Documentatie :

nEWS on EWS : waarschuwen voor gevaarlijke drugs : analyse van het early warning system in België  Gelders, Dave - Patesson, René - Vandoninck, Sofie ... et al  Gent : Academia Press, 2008 (PB6220)

nEWS on EWS : waarschuwen voor gevaarlijke drugs: analyse van het early warning system in België : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1911)
[Om te downloaden

nEWS on EWS : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale : 2008 (SP1912)
[Om te downloaden

nEWS on EWS : Warnings for dangerous drugs: analysis of the early warning system in Belgium : summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1913)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid