Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Chemische profilering van afvalstoffen uit de clandestiene productie van drugs

Onderzoeksproject DR/31 (Onderzoeksactie DR)


Personen :

  • Prof. dr.  TYTGAT Jan - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/10/2006-31/12/2007
  • Prof. dr.  DEHAEN Wim - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/10/2006-31/12/2007

Beschrijving :

Het feit dat grote winsten kunnen gehaald worden met de handel in illegale drugs is al lang geen geheim meer, en heeft er deels toe geleid dat de georganiseerde misdaad zichzelf een sleutelrol heeft toebedeeld in het domein. Politionele en justitiële diensten uit zowel binnen- als buitenland proberen een antwoord te bieden aan dit probleem. Eén manier richt zich op het gebruik van wetenschappelijke argumenten; zo is de chemische profilering van geconfisceerde drugs, synthetische precursoren en chemisch afval belangrijk voor politionele diensten om al dan niet links te kunnen leggen tussen gereglementeerde drugs die op straat aan de man worden gebracht met productie- en dumpingsites. Desgevolge kan chemische profilering een belangrijke positie innemen in het oprollen van een criminele organisatie.

In het huidige project tracht men deze chemische parameters te identificeren die toelaten een betrouwbare link te leggen tussen clandestiene stortingsplaatsen enerzijds en tussen stortplaats en productiesite anderzijds. De nadruk van het onderzoek zal gelegd worden op de chemische profilering van amfetamine en MDMA, gezien deze stoffen de populairste designer drugs zijn die circuleren op de Belgische markt. Indien er indicaties zijn voor de productie van andere, gerelateerde stoffen (bv. methamfetamine, PMA), zal het onderzoek op passende manier uitgebreid worden.

Verder zal het grootste deel van het onderzoek gewijd worden aan syntheseonzuiverheden uit de meest courante clandestiene synthesewegen, d.w.z. de Leuckart reductieve aminatie voor de productie van amfetamine en PtO2-gecatalyseerde of NaBH4-gemedieerde reductieve aminatie van piperonylmethylketon voor de synthese van MDMA. Syntheseonzuiverheden afkomstig van andere routes en/of designer drugs kunnen eveneens aan bod komen.

Men kan het project opdelen in twee segmenten, nl. (1) de chemische profilering van stalen die vallen binnen de relevantie van het project en (2) onderzoek naar de vorming van bepaalde syntheseonzuiverheden. Deze twee segmenten werken afhankelijk van elkaar, niet onafhankelijk.
Drie massaspectrometrische technieken staan ter onzer beschikking: GC-MS, LC-MS en ICP-MS. Een sleutelrol is toebedeeld aan methodes gebaseerd op GC-MS (bv. GC-HSPME-MS) en een ondersteunende taak is gereserveerd voor LC-MS. Daarnaast wordt ICP-MS aangewend om de elementaire samenstelling te analyseren van bodems gecontamineerd met synthetisch afval. Alsdusdanig zullen GC-MS en LC-MS gebruikt worden om een organisch profiel te meten, waarentegen ICP-MS essentieel is om een anorganisch profiel te bekomen.
Nieuwe syntheseonzuiverheden zullen volledig gekarakteriseerd worden met NMR (600 MHz), IR, GC-MS en eventueel preparatieve HPLC. Deze onzuiverheden kunnen zowel afkomstig zijn van de chemische synthese of gevormd zijn tijdens of na het dumpen van het synthetisch afval. Ook zal men via combinatoriële scheikundige technieken zogenaamde impurity libraries samenstellen. Deze innovatieve methode laat ons toe te trachten te anticiperen op veranderingen in de modus operandi van clandestiene syntheselaboratoria. Daarnaast laat deze benadering een hoge graad van automatisatie toe.

De resultaten van het project zullen samengebracht worden in een database, die tevens een zekere laboratoriumautomatisatie moet toelaten. Tevens moet deze database toelaten om vergelijkingen te maken met forensische labo’s wereldwijd. Een jurist zal instaan voor een kritische interpretatie van de gevonden wetenschappelijke argumenten en de vertaling ervan naar een advies aangaande de bruikbaarheid van chemische profilering voor de nationale justitiële diensten.


Documentatie :

Chemische Profilering van afvalstoffen uit de clandestiene productie van drugs : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1914)
[Om te downloaden

Caractérisation chimique de la décharge de la fabrication clandestine des drogues synthétiques : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2008 (SP1915)
[Om te downloaden

Chemical profiling of waste from clandestine synthetic drug production : summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1916)
[Om te downloaden

Chemische profilering van afvalstoffen uit de clandestiene productie van drugs : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1920)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid