Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Studie van het marktaandeel van cannabis die in België wordt geteeld op de Belgische cannabismarkt (GEOCAN)

Onderzoeksproject DR/34 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

Cannabis is de meest gebruikte drug in Europa. Volgens recente gegevens, gebruiken elke dag 3 miljoen Europeanen cannabis en gebruikten 20 miljoen Europeanen het afgelopen jaar op zijn minst één keer cannabis. Sinds de twintigste eeuw wordt men geconfronteerd met een nieuw verschijnsel, namelijk het gebruik van plaatselijk geteelde cannabis, maar telen is niet toegelaten wanneer de planten niet bestemd zijn voor productie van textielvezels.
Dit onderzoek bestaat uit 2 delen:

(1) Afhankelijk van de cultuur, kan men cannabisplanten opdelen in planten van het drugtype, met een hoog gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC), planten van het vezeltype, met een laag gehalte aan THC en een hoog gehalte aan cannabidiol (CBD), in principe voorbehouden voor de "textiel" variëteiten, en tenslotte de "intermediaire" planten, met een hoog THC- en CBD-gehalte;

(2) Bij de inbeslagname van gedroogde bloemen ‘gras’ is het interessant om ook de geografische zones van de cannabisteelt te bepalen (geproduceerd op nationaal grondgebied of ingevoerd uit het buitenland?).

Om aan deze doelen te beantwoorden, zullen verschillende technologieën gebruikt worden :
- vanuit het juridische standpunt, zal een kritische, vergelijkende, voorbereidende studie van de van krachtzijnde wetgevingen in België en op Europees niveau uitgevoerd worden;
- het gehalte aan THC en CBD bepalen, tijdens de groei van de cannabisplant geteeld onder verschillende omstandigheden;
- gebruik van verschillende technieken (DNA-analyse, ICP-MS, IRMS en GC-MS) om de eigenschappen van de verschillende cannabisplanten te meten en aan de hand daarvan na te gaan of er verschillen zijn tussen cannabis geteeld in België en in het buitenland en om de productieplaats gemakkelijker te herkennen en eventueel linken tussen verschillende planten te leggen; in functie van mogelijke verschillen in bepaalde parameters van planten geteeld in België en in het buitenland, kan een onderscheid gemaakt worden tussen geïmporteerde en lokaal geteelde cannabis.
Op basis van de resultaten kan het marktaandeel van de cannabis die in België wordt geteeld op de Belgische cannabismarkt onderzocht worden.

Deze gegevens kunnen zeer nuttig zijn voor beslissingen op het niveau van de Federale Politie:
- uitvoerige informatie over de verhouding THC/CBD in functie van de groei van de planten zal het mogelijk maken om het type plant zeer snel na de inbeslagname te identificeren;
- het opstellen van "fingerprints" van de cannabisplanten kan informatie verstrekken over hun geografische oorsprong; als vervolgens blijkt dat het percentage "plaatselijk" geproduceerde planten zeer groot is, kan de Federale Politie de opsporingsteams versterken. Om dit resultaat te verkrijgen, zal een gevarieerde benadering gebruikt worden en zal de best mogelijke combinatie van analytische technieken geselecteerd worden.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid