Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Detectie van sporen van de productie van synthetische drugs in oppervlaktewater (GEOAMP)

Onderzoeksproject DR/37 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

Sinds verschillende jaren neemt het gebruik van synthetische drugs, hoofdzakelijk amfetamine en 3,4-methyleendioxymethylamfetamine (MDMA of Ecstasy) merkbaar toe. Een sterke productiestijging van deze drugs werd in België sinds het einde van de jaren 80 geobserveerd. Jaarlijks worden een tiental clandestiene laboratoria ontmanteld, hoofdzakelijk in de grensregio. De globale productiestijging van amfetamine en MDMA wordt door twee factoren bevorderd. De synthese van de eindproducten is makkelijk uit te voeren met niet-gecontroleerde grondstoffen. Daarnaast is literatuur omtrent de synthesewegen makkelijk te vinden, internet speelt hierin een onmiskenbare rol.

Door analyse van watermonsters kan de politie controleren of er afval geloosd werd afkomstig van clandestiene druglabo’s. De productie van één kilo zuivere amfetamine levert minimum 30 kilo afval op. Een clandestien labo dat gedurende één maand op volle toeren draait, produceert meerdere tonnen afval. De producenten geraken dit afval op verschillende manieren kwijt. Vaak worden (olie)vaten achtergelaten op verlaten plekken in de natuur, ze worden ook uitgegoten over de weg of in oppervlaktewater. Daarnaast verdwijnt er een groot deel in het rioleringsnetwerk.

Na aanlevering door de politie, zullen aanvankelijk relevante moleculen in afvalstoffen uit clandestiene laboratoria geïdentificeerd worden. Verschillende analysetechnieken (GC-MS, LC-MS, ICP-MS) en voorbereidingsmethoden zullen ontwikkeld worden om dit doel te bereiken. Vervolgens zullen uit de precursoren, intermediaire producten en afbraakproducten specifieke synthesemerkers voor amfetamine en MDMA geïdentificeerd worden. Daarnaast zullen de oplosbaarheid, de concentratie en de stabiliteit van deze merkers in zowel oppervlakte- als afvalwater bestudeerd worden. De biotische en abiotische afbraak zullen in een gecontroleerd milieu gemonitord worden. Vervolgens zal een honderdtal stalen afval- en oppervlaktewater gecontroleerd worden op de aanwezigheid van deze geselecteerde merkers.

Het doel van het project is te bepalen of het mogelijk is om de aanwezigheid van bepaalde chemische merkers in water te linken aan de aanwezigheid van illegale amfetamine synthese. Om volkomen efficiënt te zijn, moet de analyse snel zijn zodat synthese aangetoond kan worden terwijl deze nog gaande is. De ontwikkelde analysemethode en de verworven resultaten kunnen ook op een ander gebied interessant zijn voor de gerechtelijke autoriteiten: informatie over de geografische spreiding van de lozing van afvalstoffen van clandestiene laboratoria, de mogelijkheid om op basis van een lozingsplaats de productieplaats op te sporen.

Dit project zal de ontwikkeling van nieuwe onderzoekswerktuigen toelaten bij het opsporen en ontmantelen van clandestiene laboratoria.


Documentatie :

Detectie van sporen van de productie van synthetische drugs in oppervlaktewater : eindrapport = Recherche de traces de production de drogues de synthèse dans les eaux usées : rapport final    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2234)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid