Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Opbrengstbepaling van een illegale indoor cannabisplantage (YILCAN)

Onderzoeksproject DR/56 (Onderzoeksactie DR)


Personen :


Beschrijving :

In België stelt men reeds enkele jaren een zeer belangrijke toename vast van het aantal indoor cannabisplantages. Naast de kleinschalige plantages, wordt echter eveneens een stijging van het aantal grote plantages vastgesteld. Het is belangrijk dat het gerechtelijke antwoord hierop een vaste vorm aanneemt op het vlak van inbeslagnemingen (en latere verbeurdverklaring) van de door de daders verkregen vermogensvoordelen. Op dit moment baseert het gerecht zich op schatting van de opbrengst en de hieruit verkregen geldelijke voordelen, op basis van een Nederlandse studie uit 2005. Die studie heeft echter een aantal belangrijke tekortkomingen die sterk doen vermoeden dat de huidige opbrengsten onderschat worden. In het YILCAN-project wordt hieraan tegemoet gekomen door de opzet van een cannabisteelt waarin een aantal opbrengstbepalende factoren gedetailleerd worden onderzocht en waarbij de omstandigheden van de illegale indoorteelt zo goed mogelijk worden nagebootst.

Bij aanvang van het project wordt zo veel mogelijk teeltinformatie over illegale cannabisteelt in België verzameld uit de grijze literatuur en opgevraagd bij de Federale Politie. Deze informatie wordt bij de proefopzet gebruikt om de werkelijke omstandigheden van de illegale teelt zo adequaat mogelijk na te bootsen.

De te onderzoeken factoren bij het teeltonderzoek bestaan uit:

– viertal variëteiten: waarvan de literatuur een aantal verschillende opbrengsten claimt, of waarvan de gerechtelijke autoriteiten weten dat zij frequent worden aangetroffen in illegale indoor plantages;
– twee plantdichtheden: 16 en 20 planten per m²;
– twee substraten (potgrond en hydrocultuur);
– twee lichtintensiteiten: 600 W/m² en 400 W/m².

Andere teeltmaatregelen (snoei, mest, irrigatie, temperatuur, etc.) worden gestandaardiseerd. De zaden voor de planten worden aangekocht in Nederlandse grow shops en worden opgekweekt tot moederplanten die worden gestekt tot een totaal van 576 stekken wordt bekomen. Die zullen vervolgens worden opgekweekt volgens een gestandaardiseerd regime waarin de voornoemde factoren worden toegepast. Na elke teeltcyclus zullen de planten worden geoogst, geknipt en gedroogd volgens procedures beschreven in de grijze literatuur. Vervolgens wordt het drooggewicht van de cannabisknoppen per plant bepaald. Gedurende 1 jaar zullen verschillende groeicycli worden uitgevoerd en worden de verschillen in opbrengst per m² en per plant tussen de onderzochte factoren geëvalueerd. Ook zal worden nagegaan welk van deze factoren het aantal oogsten per jaar beïnvloeden.

De opbrengstgegevens zullen in een criminologisch onderzoeksluik worden omgezet in geldwaarde (per m²/plant per oogst en per jaar) aan de hand van straatwaardegegevens (€ per g, en dit in verschillende fases van de handelsketen). De mechanismen van de prijszetting alsook de inkomsten van de henneptelers zullen worden bepaald in functie van de onderscheiden afzetmarkten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de Nederlandse coffeeshops vaak de afzetmarkt vormt voor de in België gekweekte cannabis. Naast de gedoogde coffeeshops heeft men tal van niet-gedoogde illegale verkooppunten zoals straatdealers en drugspanden. De detailhandel is niet de focus van het onderzoek.

In eerste instantie wordt een analyse van relevante politie- en justitiedossiers uitgevoerd. Deze analyse wordt aangevuld met een bevraging van sleutelfiguren zowel actief in de cannabiskweek als -handel. Deze sleutelfiguren worden bereikt aan de hand van een sneeuwbalsteekproef die bestaat uit het vragen aan respondenten om andere potentiële respondenten te identificeren en de onderzoeker te introduceren bij deze kennissen.
De bekomen geldwaarden, in combinatie met de eerder vernoemde opbrengstgegevens, zullen een model opleveren voor de bepaling van het vermogensvoordeel van illegale indoorplantages in België.


Documentatie :

Opbrengstbepaling van een illegale indoor cannabisplantage (YILCAN) : samenvatting    Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2340)
[Om te downloaden

Rendement d'une plantation de cannabis (YILCAN) : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2341)
[Om te downloaden

Determination of the yield of an illegal indoor cannabis plantation (YILCAN) : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2342)
[Om te downloaden

YILCAN : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2371)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid